MedicaNatumin AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Report this content

MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se.
En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-post IR@medicanatumin.se eller via telefon 036 -38 74 70.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Jönköping 2019-04-15

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanatumin.se


Om MedicaNatumin

Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic MTF.