MedicaNatumin i nytt samarbete med innovationsföretaget Med Coat AB

Report this content

Genom ett exklusivt samarbetsavtal med Med Coat AB kommer MedicaNatumin att ta över ansvaret för marknadsföring och försäljning av produkten MEDCOAT® på den svenska, norska och finska marknaden. Diskussion pågår kring att utvidga avtalet till flera länder.
MEDCOAT® är en svensk, unik och patenterad produkt som används för att förse tabletter med ett överdrag (dragering) som gör dem lättare att svälja och ger en behaglig smak. MEDCOAT® har idag apoteksdistribution i de nordiska länderna och finns även inom förmånssystemet (blårecept) i Norge.

Enkelt för alla att svälja tabletter och kapslar

Ungefär en fjärdedel av befolkningen har svårt att svälja tabletter, där gruppen barn har stora problem, men även många vuxna och äldre. Genom MEDCOAT® kan användaren själv förse tabletter och kapslar med ett tunt sväljunderlättande och smakförbättrande överdrag, strax före intag.

Samtidigt som MedicaNatumin tar över lanseras två nya smaker (Cola och Jordgubb). Satsningar på marknadsföring och distributionsbreddande aktiviteter kommer att genomföras. MedicaNatumin avser också att ansöka om att produkten ska inkluderas i det svenska läkemedelsförmånssystemet.

Peter Carlsson, COO: ”MEDCOAT®är en helt unik produkt med egenskaper som gör den värdefull för barn och vuxna som har svårt att svälja tabletter och kapslar. Vi tillför en produkt till vår portfölj som ytterligare stärker vårt erbjudande att främja hälsa och livskvalitet.  ”

För mer information om varumärket se www.medcoat.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018.

Jönköping 2018-03-06

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanord.se


Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

Dokument & länkar