Namnbyte registrerat hos Bolagsverket

På Medica Clinical Nord Holding AB (publ)s extra bolagsstämma i Jönköping den 15 december 2017 fattades beslut om att ändra firma till MedicaNatumin AB (publ). Beslutet har registrerats hos Bolagsverket per den 27 december 2017.

Som en direkt följd av detta kommer bolagets namn och det kortnamn som aktien handlas till hos Nordic MTF att ändras. Det nya kortnamnet kommer att bli MEDNA MTF. Handeln under det nya kortnamnet kommer att påbörjas måndagen den 8 januari 2018

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018.

Jönköping 2018-01-04

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanord.se


Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar