Nytt antal aktier och röster i MedicaNatumin AB (korrigering)

Antalet aktier och röster i MedicaNatumin AB (publ) har ökat med 2 200 000 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. 

Idag, den 23 januari 2019, finns totalt 375 089 277 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 37 508 927,70 SEK. Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019.

Jönköping 2019-01-23

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanatumin.se


Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar