Patent beviljat för USA

Ambria Dermatology AB, ett bolag inom MedicaNatumin koncernen, meddelar idag att det Amerikanska Patentverket har utfärdat ett patent nr. US 9,757,596, för användning av bolagets teknologi avseende Pentane 1-5 diol som konserveringsmedel.

COO Erin Worrall kommenterar att det är strategiskt viktigt för MedicaNatumin att ha ett brett patentskydd för våra teknologier. Det här stärker vår patentportfölj ytterligare och öppnar upp nya möjligheter att utveckla egna produkter samt att våra möjligheter att utlicensiera teknologin stärks. Patentet är en viktig del i koncernens utlicensieringsstrategi då det ger MedicaNatumin möjlighet att erbjuda teknologin samt tillhandahålla och utveckla nya konserveringssystem inom områdena personlig vård, kosmetisk, farmaceutisk och antimikrobiell formulering. Vår teknik innebär möjlighet att utveckla produkter som är snällare mot både huden och miljön.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018.

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanord.se


Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar