Stark utveckling av Jabushe på den kinesiska marknaden med en tredje större order

Report this content

MedicaNatumin har erhållit en tredje större order på kort tid för Jabushe-produkter från vår exklusiva distributör på den kinesiska marknaden. Värdet av ordern uppgår till ca. 8 MSEK med beräknad utleverans i början på andra halvåret.

Vår distributör investerar i marknadsföring av Jabushe som varumärke och detta återspeglas nu i en ökad efterfrågan på produkterna. Vi ser ett tydligt momentum i denna affär med erhållna order i första kvartalet på sammanlagt ca. 25 MSEK. Vi fortsätter att stödja och arbeta nära vår exportpartner för att bygga varumärket lokalt.

En stor andel av dessa order kommer att produceras i vår egen produktionsanläggning i Habo.

Jabushe, som är ett av Bolagets helägda varumärken med svensk tillverkning, är en unik hudvårdsserie och ett resultat av svensk forskning. Jabushe innehåller QAL-100, en patenterad formula som består av Q10, acetylkarnitin och liponsyra. Dessa substanser reducerar synliga ålderstecken, förnyar hudens spänst, lyster och reducerar porstorleken. Jabushe är en av få hudvårdsprodukter i världen vars kliniska studier publicerats i The British Journal of Dermatology.

För mer information om varumärket se www.jabushe.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018.

Jönköping 2018-03-22

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanord.se


Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.