Thomas Hedner avgår från sin roll som styrelseledamot i MedicaNatumin AB (publ)

Thomas Hedner som har suttit i styrelsen för MedicaNatumin sedan 2016, har meddelat att han väljer att kliva av från sin roll som styrelseledamot. Anledning till att lämna posten som styrelseledamot baseras på en önskan om att frigöra tid för att ägna åt annan egen verksamhet. 

MedicaNatumins styrelse fortsätter sitt arbete med en styrelseledamot färre och styrelsen väljer att inte kalla till nyval för att ersätta Tomas Hedner. Styrelsens sammansättning efter den ordinarie årsstämman blir en fråga för valberedningen och den ordinarie årsstämman.

Thomas Hedner kommer att kvarstå som extern oberoende medicinsk konsult till styrelsen.

”Å styrelsens vägnar vill jag tacka Thomas för hans tid och bidrag”, säger Torbjörn Björstrand, styrelsens ordförande.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018.

Jönköping 2018-12-28

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanatumin.se


Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar