Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003 ·Resultatet efter finansnetto uppgick till -17 446 (-15 623) Kkr. Under det andra kvartalet uppgick resultatet till -8 561 (-8 260) Kkr. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -16 596 (-13 918) Kkr. Likvida medel uppgick den 30 juni till 2 825 (14 654) Kkr ·En Drug Master File (DMF) för kitosan producerad av Medicarb finns nu registrerad hos FDA ·Ett nytt bryggfinansieringsavtal om 10 Mkr tecknades med huvudaktieägarna under juni. En riktad nyemission om 83 333 aktier har genomförts som ett led i förvärvet av Bioeffect ·På ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2003 beslutade stämman i enlighet med bestämmelserna 13 kap 12 § ABL följa styrelsens förslag om fortsatt drift av verksamheten Kommande informationstillfällen Delårsrapport januari - september 2003 15 oktober 2003 Medicarb är ett biomedicinskt forskningsföretag. Bolaget identifierar och utvecklar medicinskt viktiga egenskaper hos de biologiskt aktiva kolhydraterna heparin och kitosan och har kring dessa etablerat en patenterad teknologiplattform, MACHS(TM). Utifrån denna plattform utvecklar Medicarb läkemedel och medicinska produkter inom sårläkning, behandling av infektion och inflammation samt biokompatibla ytor och material. Kommersialisering sker i samarbete med etablerade läkemedelsföretag. Huvudägare är Health Cap, Investor Growth Capital och Scandinavian Life Science Venture jämte bolagets grundare, professor Olle Larm.. För ytterligare information: Roger Johanson, VD Telefon: 08 - 627 08 80 e-mail:roger.johanson@medicarb.se Sten Dahlstrand, CFO Telefon: 08 - 627 08 80 e-mail:sten.dahlstrand@medicarb.se Hemsida: www.medicarb.se Bolagets adress: Medicarb AB (publ), Annedalsvägen 37, SE-168 65 Bromma ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030716BIT00220/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar