Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 · Resultatet efter finansnetto uppgick till -20 077 (-24 881) Kkr. Under det tredje kvartalet uppgick resultatet till -6 230 (-7 932) Kkr. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten under nio månader uppgick till -18 916 (-21 762) Kkr. Likvida medel uppgick den 30 september till 6 472 (1 403) Kkr · Tillstånd har erhållits från Läkemedelsverket om att genomföra en klinisk studie för behandling av munsår, orolabial herpes Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för 2002 20 februari 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 15 maj 2003 Bolagsstämma 15 maj 2003 Medicarb är ett biomedicinskt forskningsföretag. Bolaget identifierar och utvecklar medicinskt viktiga egenskaper hos de biologiskt aktiva kolhydraterna heparin och kitosan och har etablerat en patenterad teknologiplattform kring dessa. Utifrån denna plattform utvecklar Medicarb läkemedel och medicinska produkter inom sårläkning, behandling av infektion och inflammation samt biokompatibla ytor och material. Kommersialisering sker i samarbete med etablerade läkemedelsföretag. Medicarb grundades 1991 av professor Olle Larm och har ett tjugotal medarbetare. Huvudägare är HealthCap, Investor Growth Capital och Scandinavian Life Science Venture jämte bolagets grundare. För ytterligare information: Roger Johanson, VD Telefon: 08 - 627 08 80 e-mail:roger.johanson@medicarb.se Sten Dahlstrand, CFO Telefon: 08 - 627 08 80 e-mail: sten.dahlstrand@medicarb.se Hemsida: www.medicarb.se Bolagets adress: Medicarb AB (publ), Annedalsvägen 37, SE-168 65 Bromma ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00560/wkr0002.pdf

Dokument & länkar