MediCheck växer kraftigt och förstärker med ny Sverigechef

Report this content

MediCheck har sedan starten 2017 varit tydliga i sin inriktning med specialistläkare i främsta ledet. Man prioriterar att hjälpa personer som har långvariga eller kroniska problem genom att erbjuda specifik medicinsk kunskap på nationell nivå. Under 2021 har tillväxten varit kraftig och nu förstärker man med ny Sverigechef med rötter inom både svensk och internationell sjukvård och finans.

Emilie Erhardt Winiarski går nu in som Sverigechef på MediCheck. En position som är mycket bekant då hon har en lång bakgrund från den svenska hälso-och sjukvårdsmarknaden. Hon har ett flertal ledarroller i bagaget och har de senaste åren fokuserat på digitalisering av vården i Sverige och har arbetat med flera tillväxtbolag inom healthtech. Emilie kommer senast från Sirona Health Solutions och har även förflutet på bland annat Getinge, Ivbar och BUPA i London.

MediCheck är ett otroligt spännande företag med sitt fokus på att kunna erbjuda digital specialistvård. Att hjälpa personer som har kroniska eller långvariga problem med rätt och kontinuerlig vård är något som jag brinner extra mycket för. Jag har under många år arbetat med digitalisering av vården. Där har jag sett tydliga behov av nya vårdlösningar för att skapa en mer hållbar vård för både patienter, vårdpersonal och vårdsystemet i sin helhet, säger Emilie.

Det senaste året har varit mycket händelserikt och MediCheck har vuxit på alla fronter. Idag har företaget över 100 000 registrerade patienter. Totalt har omsättningen ökat med 410 procent under första åtta månaderna jämfört med föregående år som även då var under stark tillväxt. Den fortsatta expansionen på den svenska marknaden blir Emilies primära fokus.

MediCheck har åstadkommit mycket på den svenska marknaden och är i en finutvecklingsfas. Det finns verkligen utrymme för fortsatt tillväxt. Dels med den digitala specialistvården och inkludera fler patientgrupper, dels fortsätta etableringen av digifysisk vård genom bland annat samarbetet med Kronans Apotek, berättar Emilie.

Emilie har en lång bakgrund av att arbeta med den svenska hälso-och sjukvårdsmarknaden och specifikt med regionerna. Hon menar att det finns fina möjligheter att komplettera den ordinarie specialistvården i regionerna och stötta patientgrupper som hamnar i skymundan och även hjälpa till att minska den alltmer ökande vårdskulden.

Här har vi en unik position. Med vårt nätverk av specialister kan vi utföra väldigt mycket, på ett effektivt och hållbart sätt, i hela Sverige, säger Emilie.

Även i organisationen har utvecklingen gått snabbt. En nyckelfaktor för framgång är medarbetarna och hur sammansättningen ser ut. Emilie fortsätter:

Jag kommer att fokusera på att organisera den svenska verksamheten för att underlätta hög aktivitet och snabbrörlighet. För mig är det även viktigt att skapa en företagskultur där medarbetarna kan växa och utvecklas i takt med företaget.

För mer information, kontakta gärna

Emilie Erhardt Winiarski, Sverigechef, MediCheck+46-705 282 707, emilie.erhardt@medicheck.se

Christian Tärnholm, CMO, MediCheck+46-70818 20 22, christian.tarnholm@medicheck.se

Om MediCheck

På MediCheck får du hjälp av specialistläkare som har lång erfarenhet av din sjukdom eller besvär. Vi erbjuder rätt vård direkt genom specialistläkare, psykologer, dietister och sjukgymnaster viavideosamtal och meddelanden.

MediCheck är tillgängligt via medicheck.se och apparna på App StoreochGoogle Play.