AstraZeneca lämnar över till Medicon Village

Den 10 januari 2012 sker det formella överlämnandet av AstraZenecas forskningsanläggning i Lund till Medicon Village AB. Syftet är att etablera ett nytt centrum för forskning, innovation och företagande inom Life Science. Sammanlagt omfattar affären lokaler med en uthyrningsbar yta på ca 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 utgör laboratorier.

Som ett led i sin fokuserade forskningsstrategi tog AstraZeneca i mars 2010 beslutet att flytta sin forskning från Lund till Mölndal. Forskningsanläggningen säljs nu vidare till Medicon Village AB – ett bolag som ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Köpeskillingen är 450 miljoner kronor. Mats Paulsson, en av Peabs grundare, är initiativtagare till stiftelsen, dit han har tillfört en initial donation om totalt 100 miljoner kronor.

Medicon Village kommer att upplåta lokalerna till marknadsmässiga hyror. Hela överskottet som uppstår i fastighetsförvaltningen ska användas för att främja forskning och innovationer, företrädesvis inom medicinsk forskning och life science-forskning.

Ett flertal avtal med inflyttande medlemmar till Medicon Village är klara:

•    Lunds universitet förlägger ett centrum för cancerforskning, innefattande bland annat CREATE Health och näraliggande verksamheter.
•    Region Skåne placerar biobanken och vissa delar av det regionala cancercentrat samt andra tillhörande verksamheter till området.
•    ESS flyttar sitt huvudkontor med cirka 90 medarbetare, och fler på väg in.
•    Lund Life Science Incubator flyttar in och tredubblar samtidigt lokalytorna. Inkubatorn räknar med en tillväxt från 18 till 40 bolag på tre år.
•    Det svenska medicintekniska företaget Bactiguard flyttar in med ett strategi- och marknadskontor.

Medicon Village AB beräknar att verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser finns på plats under första året. När planen är helt genomförd beräknas verksamheterna omfatta minst 1 000 arbetsplatser.


Kommentarer:

”Medicon Village vill erbjuda en mötesplats för akademi, politik och näringsliv där vi tillsammans skapar tillväxt. Vi är stolta över att redan första halvåret få in flera medlemmar i hela kedjan från forskning till innovation och företagande”, säger Mats Leifland, VD Medicon Village AB.

”Det är glädjande att anläggningen även framöver kommer att användas för Life Science-verksamhet och därmed stimulera till nya forskningsprojekt i Öresundsregionen. Vi har nu också framgångsrikt flyttat vår egen verksamhet från Lund till Mölndal”, säger Anders Ekblom, global utvecklingschef och VD för AstraZeneca AB.

”Ideon växer och med Medicon Village skapas unika möjligheter för medicinsk och annan livsvetenskaplig forskning. Lunds universitet flyttar en del av sin cancerforskning dit och med en utökad samverkan mellan forskargrupperna vill vi medverka till en förbättrad cancerbehandling, inkluderande förebyggande åtgärder”, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

”Vi är stolta och glada över att vara en del av denna unika triple helix satsning, som vi hoppas ska bli ett nav för regionens utveckling inom Life Science. Ännu en byggsten har därmed lagts för att förverkliga visionen att Skåne ska vara Europas mest innovativa kunskapsregion 2020”, säger Pia Kinhult, ordförande Region Skåne.

”Den 10 januari 2012 är en historisk dag, och en dag som jag har sett fram emot länge. Äntligen kan vi starta upp Medicon Village, och börja vårt arbete med att skapa värden för människors hälsa och bättre liv”, säger Mats Paulsson, initiativtagare till stiftelsen.


Kontakt
Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16
Ann-Leena Mikiver, presschef AstraZeneca AB, 08-553 260 20, 070-742 88 36


Medicon Village ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser att etableras.


Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Medicon Village vill erbjuda en mötesplats för akademi, politik och näringsliv där vi tillsammans skapar tillväxt. Vi är stolta över att redan första halvåret få in flera medlemmar i hela kedjan från forskning till innovation och företagande
Mats Leifland, VD Medicon Village AB
Det är glädjande att anläggningen även framöver kommer att användas för Life Science-verksamhet och därmed stimulera till nya forskningsprojekt i Öresundsregionen. Vi har nu också framgångsrikt flyttat vår egen verksamhet från Lund till Mölndal
Anders Ekblom, global utvecklingschef och VD för AstraZeneca AB
Den 10 januari 2012 är en historisk dag, och en dag som jag har sett fram emot länge. Äntligen kan vi starta upp Medicon Village, och börja vårt arbete med att skapa värden för människors hälsa och bättre liv
Mats Paulsson, initiativtagare till stiftelsen
Vi är stolta och glada över att vara en del av denna unika triple helix satsning, som vi hoppas ska bli ett nav för regionens utveckling inom Life Science. Ännu en byggsten har därmed lagts för att förverkliga visionen att Skåne ska vara Europas mest innovativa kunskapsregion 2020
Pia Kinhult, ordförande Region Skåne
Ideon växer och med Medicon Village skapas unika möjligheter för medicinsk och annan livsvetenskaplig forskning. Lunds universitet flyttar en del av sin cancerforskning dit och med en utökad samverkan mellan forskargrupperna vill vi medverka till en förbättrad cancerbehandling, inkluderande förebyggande åtgärder
Per Eriksson, rektor för Lunds universitet