Banbrytande donationsprojekt lyfter cancervården

Report this content

Din attityds påverkan på cancerns utveckling, blodprov för att identifiera tumörcellers molekylprofiler, och teknik för att se tumörers tillväxt i realtid. Detta är donationsprojekt som finansierats med bidrag från Medicon Village ägarstiftelse, Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Och på en donationsföreläsning på Medicon Village igår berättade forskare i några av projekten vad donationerna bidrar till.

Utrustningen DEEParray sorterar cancerceller ur ett blodprov – ett arbete som liknas vid att leta efter en nål i en höstack av cancerforskaren Kristina Aaltonen. Tanken är att upptäcka cancer tidigare än vad som är möjligt med röntgen och dessutom fastställa cancerns fingeravtryck, s.k. molekylprofil, som kan ändras över tiden.

- Det är en väldigt lovande metod för att räkna och karakterisera cirkulerande tumörceller i blod. Den dagen vi kommer styra behandling efter cellernas egenskaper, så är det nödvändigt att basera det på de molekylära egenskaper som vi kan generera, säger Lisa Rydén professor i kirurgi på Lunds universitet samt bröstcancerkirurg på Skånes Universitetssjukhus.

Analysmetoden med DEEParray som Lisa Rydén använder tack vare donationen är lämplig för olika typer av cancer – något som är lovande för framtida sjukvård och ligger stiftelsen varmt om hjärtat.

Mats Paulsson stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande främjar vetenskaplig forskning, framförallt inom medicin och andra livsvetenskaper, på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas. På gårdagens föreläsning var alla föreläsarna donationsmottagare från Lunds universitet och de har sin arbetsplats på Medicon Village.

Störst donationer stärker gränsöverskridande forskning

Mest har Medicon Village ägarstiftelse donerat till grupper som knyter samman forskningen med kliniken eller samarbetar med andra. Två forskare som samarbetar med andra är Kristian Pietras och Christian Ingvars. Deras arbete syftar till att förbättra möjligheterna till tidig diagnostik.

Andra stora mottagare inom världsledande forskning är det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet MAD for Cancer, Make A Difference for Cancer. Det startades av Carl Borrebaeck som igår berättade att deras resultat tyder på att patienters attityd, dvs den mentala motståndskraften, har en specifik molekylprofil – en profil de kan mäta i blodprov. Kopplingen fastställer de genom patienters svar på psykologiska standardtest för motståndskraft och deras blodprov. Det kan leda till att behandlingar mot cancer kan optimeras med hjälp av inte bara farmakologi eller kemoterapi, utan även genom att ändra den psykologiska motståndskraften.

-Utan donationen hade det här inte varit möjligt. Det är nästa årtiondes cancerterapi och ett högriskprojekt. Då krävs en visionär stiftelse. Om det skulle funka så har vi öppnat upp ett helt nytt sätt att tänka, säger Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi och programansvarig på CREATE Health.

Senaste donationer främjar samarbete

Stiftelsens senaste donationer gick till cancerforskarna Ramin Massoumi, Sara Ek och Fredrik Levander som också presenterade sina projekt igår.

-Stiftelsen har gett mig ögon. Redan efter en vecka kommer vi att kunna se var en tumör finns och följa enskilda cellers utvecklingsförlopp – 5 celler räcker för att vi ska kunna detektera dem med hjälp av maskinen, påpekar Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin.

Maskinen, In vivo imaging system, skapar en röntgenbild i 3D som man kan rotera. Ramin Massoumi visar en sådan bild där cancercellers exakta placering från alla vinklar framgår. Det tar 10 till 30 sekunder att röntga, vilket öppnar upp helt nya dörrar. Nu blir det möjligt att följa tumörens utveckling utan kirurgiska ingrepp och utan att vänta i månader för att tumören ska vara stor nog att synas. Röntgenmetoden hjälper oss att förstå cancercellernas beteende, och kan framöver skapa nya möjligheter för diagnostik och behandling i klinik.

De senaste donationerna har bidragit till utrustning som är unik i Norden och som kan leda till samarbeten, eftersom forskarna bjuder in andra forskare och bolag till att använda dem.

-Det var väldigt bra presentationer här idag. Vi ska se till att nyttja resurserna på bästa vis, och jag upplevde att vi kommer att komma mycket snabbare fram i forskningen av det jag har hört idag. Det intressanta var att alla lyfte fram vikten av samarbeten för att lyckas, säger Mats Paulsson, vice ordförande i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Donera till stiftelsen

Mats Paulsson stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande främjar vetenskaplig forskning, framförallt inom medicin och andra livsvetenskaper, på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas.

Stiftelsen tar tacksamt emot gåvor via:

  •  Swish: 123-609 6416
  •  Bankgiro: 740-0344 
    • Kom ihåg att ange avsändare

Läs mer på http://matspaulssonsstiftelse.mediconvillage.se/

För ytterligare information kontakta:

Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06, mats.leifland@mediconvillage.se

Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16, anette.orheim@mediconvillage.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Stiftelsen har gett mig ögon. Redan efter en vecka kommer vi att kunna se var en tumör finns och följa enskilda cellers utvecklingsförlopp – 5 celler räcker för att vi ska kunna detektera dem med hjälp av maskinen
Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin