Bolag från Medicon Village toppar SME instrumentets svenska topp 5-lista

CombiGene beviljades nyligen 3.36 miljoner Euro i anslag från SME instrumentet, en del av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. De blir därmed det femte bolaget på Medicon Village Science Park som beviljats pengar från SME instrumentet Fas 2 – en kvalitetsstämpel för banbrytande projekt och EUs övergripande finansiella anslagsinitiativ för att säkra den globala konkurrenskraften.

-Andelen Fas 2-vinnare bland medlemsföretagen på Medicon Village är nu högre än i någon annan forskarpark i Europa. Detta vittnar om att Medicon Village erbjudande attraherar ledande europeiska innovationsföretag, berättar Roland Vilhelmsson, VD på GAEU Consulting, med kontor på Medicon Village.

EU-bidragsfirman GAEU Consulting har skrivit samtliga beviljade Fas 2-ansökningar på Medicon Village. SenzaGen, Immunovia, Idogen och Clinical Laserthermia Systems har tidigare fått anslag från SME instrumentet Fas 2, för deras spjutspetsprojekt inom medicinteknik och bioteknik. Tillsammans med CombiGene har de tagit in 15 miljoner Euro.  

Immunovia fick redan år 2015 sin ansökan beviljad och är det bolag som än idag fått Sveriges största anslag från SME instrumentets Fas 2 och därmed det enda svenska bolaget på EUs topp 10-lista över mottagare av SME instrumentets Fas 2 anslag. Det visar H2020 projektdatabasen som publicerades den 20 mars i år. Där ligger Immunovia och Idogen på topp fem över de bolag som fått störst anslag i Sverige. Tätt följt av SenzaGens sjätte plats. Och nu sällar sig CombiGene till dessa.

-Beskedet att EU genom Horizon 2020 är berett att finansiera CombiGenes fortsatta utveckling är en av de absoluta höjdpunkterna i min långa karriär inom svensk och internationell läkemedelsindustri. CombiGenes ledning, forskare och styrelse har arbetat intensivt för att göra denna betydande framgång möjlig, säger Jan Nilsson, VD på CombiGene.

Få passerar EUs nålsöga

SME instrumentet Fas 2 syftar till kommersialisering av banbrytande innovationsprojekt. Under vårens andra ansökningsomgång, där CombiGene ingick, fick EU kommissionen ta emot 1280 ansökningar – 57 av dessa beviljades.

-Konkret innebär kapitalet som tillförs bolaget att vi kan fortsätta vår produkt- och affärsutveckling exakt enligt de planer vi tagit fram och utan dröjsmål. Den utvärdering av CombiGene som Horizon 2020 genomfört omfattar inte bara kvaliteten på vår forskning och utveckling, utan är också en bedömning av vårt team och vår plan för kommersialisering, säger Jan Nilsson.

Medicon Village bäst i Europa

-Med CombiGenes beviljande på hela 3.36 miljoner Euro från EU-bidragsprogrammet SME-instrumentet har Medicon Village nu kommit att bli den mest framgångsrika forskarparken i hela Europa när det gäller beviljade Fas 2-bidrag inom life science, säger Roland Vilhelmsson.

SME instrumentet är en del av Horizon 2020 – det största av EU:s forsknings- och innovationsprogram någonsin med nära 80 miljarder Euro i bidrag tillgängliga över 7 år (2014 till 2020).

SME instrumentet stödjer små och medelstora bolag (SME) med banbrytande innovationsprojekt i de mest radikala innovationsområdena – de som skapar och formar nya marknader och därmed driver ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard. Fokus ligger på bolag med hög potential att utveckla och marknadsföra radikalt nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Bolag som beviljas sin Fas 2 ansökan får, förutom finansiering, även företagscoachning och acceleratortjänster – allt för att öka takten i projektet.

Så mycket har bolag på Medicon Village totalt fått i anslag
från SME instrumentet Fas 2

Bolag Miljoner Euro
Immunovia 4.24
CombiGene 3.36
Idogen 2.87
SenzaGen 2.42
Clinical Laserthermia Systems 2.14
Totalt 15.03


Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra sjukdomar.

För ytterligare information kontakta:

Kerstin Jakobsson, VD Medicon Village Innovation AB, tel 070-550 45 40, kerstin.jakobsson@mediconvillage.se
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16, anette.orheim@mediconvillage.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Andelen fas 2-vinnare bland medlemsföretagen på Medicon Village är nu högre än i någon annan teknikforskarpark i Europa. Detta vittnar om att Medicon Village erbjudande attraherar ledande europeiska innovationsföretag
Roland Vilhelmsson på GAEU Consulting, med kontor på Medicon Village