Bred samverkan runt cancerforskningen när forskare och entreprenörer samlas på Medicon Village

För fjärde året i rad bjuder Medicon Village tillsammans med flera samarbetsparter
in till Focus on Cancer Collaboration. Mötet den 16 maj syftar till att skapa samtal
runt forskning och innovation inom cancerområdet. Hur kan nya idéer skapas
genom att vi arbetar gränsöverskridande? På vilket sätt kan forskare, kliniker
och företag samarbeta?

Förra årets framgångsrika dialogforum, inspirationsföreläsningar och speed-networking finns åter på agendan. Nytt för i år är en lunchföreläsning i samarbete med Cancerkompisar med superentreprenören Thomas Ek, grundare av OBH Nordica och själv canceranhörig.

Arrangörer är Lunds universitets cancercentrum (LUCC), LU Innovation, Medicon Village, SmiLe incubator, BBMRI.se och Medicon Valley Alliance. SWElife stöttar också mötet. Cirka hundra deltagare väntas till dagen.

-Vi är mycket glada över att samverka så brett mellan olika organisationer för att skapa nya samarbeten mellan forskare och bolag. Tidigare år har flera projekt startats utifrån denna temadag, och vi hoppas på samma framgång även i år, säger Anette Orheim, projektledare och kommunikationschef på Medicon Village.

Mötet är ett forum för i första hand cancerforskare, företag och kliniker. Mötet hålls på engelska.

Se program för mötet här:
http://www.mediconvillage.se/sites/default/files/files/events/2017-03/focus-on-cancer-collaboration-16may2017.pdf


För ytterligare information kontakta:

Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village AB, tel 070-305 70 16, anette.orheim@mediconvillage.se

Bakgrund om forskning och innovation, cancer, på Medicon Village
På Medicon Village finns forskare vid Lunds universitet från många olika discipliner i ett allsidigt cancercentrum med klinisk, translationell, och experimentell cancerforskning. Forskare med bakgrund inom teknik, onkologi och laboratoriemedicin kompletterar varandra och studerar gemensamt cancersjukdomar ur många olika aspekter. Lunds universitets cancerforskare på Medicon Village tillhör Medicinska fakultetens Translational Cancer Research och Avdelningen för onkologi och patologi samt CREATE Health från LTH. Det gemensamma målet är förbättrad diagnostik, vård och behandling för cancerpatienter.

På Medicon Village finns även Region Skånes och Lunds universitets gemensamma
Palliativt Utvecklingscentrum, Regionalt Cancercentrum Syd samt Region Skånes biobank. Detta ger bättre möjligheter för den patientnära cancerforskningen och ger dessutom cancerforskarna närmare tillgång till viktigt forskningsmaterial i form av patientprover och -register. På Medicon Village finns även drygt 15 bolag som arbetar med att kommersialisera cancerforskning – vissa av dem inom SmiLe Incubator.

År 2015 fick ca 61 000 personer en cancerdiagnos i Sverige varav ca 50 000 fick cancerdiagnos för första gången (källa: Socialstyrelsen).

Taggar:

Om oss

Medicon Village är en life science by för forskning , innovation och näringsliv. Cirka 1800 personer och drygt 140 organisationer är på plats. Verksamheten på Medicon Village är uppdelad i två bolag - Medicon Village Fastighets AB och Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelseformen innebär att eventuella överskott alltid går tillbaka till forskning och innovation. Läs mer på www.mediconvillage.se

Dokument & länkar