ESS flyttar huvudkontoret till Medicon Village

Report this content

ESS, European Spallation Source, växer snabbt och flyttar sitt huvudkontor till Medicon Village. ESS med dess 90-tal medarbetare flyttar in den 1 februari och blir då ett av de första företagen in då Medicon Village tar över anläggningen från AstraZeneca.

- Nu flyttar vi ett steg närmare vår framtida forskningsanläggning. Vi är mycket nöjda över att finnas på Medicon Village, och ser goda möjligheter för samverkan med övriga aktörer i life science byn, säger Colin Carlile, ESS VD.

Projekteringen och den kommande konstruktionen av ESS-anläggningen är beroende av en snabb expansion och rekrytering av tekniska och vetenskapliga nyckelpersoner och experter. ESS har redan växt kraftigt och ett stort antal medarbetare med expertkompetens har redan anställts. Bolaget har därför ett utökat lokalbehov, och under perioden fram till ESS framtida huvudkontor står färdigt uppe på Brunnshög väljer man att bli en del av Medicon Village.

ESS blir en tvärvetenskaplig anläggning som kan användas för forskning inom bl.a. biologi, kemi, energi och miljö och därmed möjliggöra nya innovationer. Att undersöka levande material, dvs komplexa biologiska strukturer, kommer att bli ett av de områden där ESS kommer att erbjuda forskarna avancerade verktyg. Forskare inom Life Science blir således viktiga samverkansparter för ESS.

- På Medicon Village kommer det att finnas ledande forskning inom Life Science, och en mängd aktörer med breda nätverk. Med ESS starka internationella närvaro hoppas vi kunna korsbefrukta varandra så att Öresundsregionen framöver kan bli ett världsledande kluster inom bioteknik och life science, säger Mats Leifland, VD Medicon Village.

 
Kontakt
Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06

Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16
Marianne Ekdahl, pressansvarig ESS, tel 046-222 83 89


ESS
European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli upp till 100 gånger bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett europeiskt forskningsprojekt, som ska byggas i Lund. Minst 17 länder kommer att samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva ESS-anläggningen. Partnerländerna är idag: Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag ägt av värdländerna Sverige och Danmark. ESS AB arbetar idag huvudsakligen med projektering och teknisk design i samarbete med svenska och utländska universitet och laboratorier. Konstruktionen av ESS beräknas starta 2013, anläggningen beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift till 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 europeiska forskare per år.

Medicon Village ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 400 arbetsplatser att etableras. Medicon Village slår upp portarna den 10 januari.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Nu flyttar vi ett steg närmare vår framtida forskningsanläggning. Vi är mycket nöjda över att finnas på Medicon Village, och ser goda möjligheter för samverkan med övriga aktörer i life science byn.
Colin Carlile, VD ESS
På Medicon Village kommer det att finnas ledande forskning inom Life Science, och en mängd aktörer med breda nätverk.
Mats Leifland, VD Medicon Village
Med ESS starka internationella närvaro hoppas vi kunna korsbefrukta varandra så att Öresundsregionen framöver kan bli ett världsledande kluster inom bioteknik och life science.
Mats Leifland, VD Medicon Village