Experter samlas på Medicon Village i Lund för första nationella konferensen i cell-och genterapi

Report this content

Medicon Village är del av den nationella satsningen när Vetenskapsrådet och Vinnova går in med 48 miljoner på cell-och genterapi. Tillsammans med 25 olika aktörer i Sverige ska Medicon Village verka för ett internationellt forsknings- och utvecklingscentrum inom avancerad terapi för medicinska produkter. I spåren av denna satsning arrangeras nu den första svenska nationella konferensen för avancerad terapi för medicinska produkter, ATMP.

Konferensen äger rum på Medicon Village den 15 mars och är ett samarrangemang mellan Medicon Village, CAMP och SWElife. På talarlistan står, bland andra, två bolag på Medicon Village som snart går in i produktion.

Sveriges nationella satsning CAMP (Centre for Advanced Medical Products) fokuserar på tillväxt, där akademi, näringsliv och aktörer inom hälso- och sjukvård kommer samarbeta. Cell- och genterapi öppnar upp helt nya möjligheter för individualiserade medicinska behandlingar mot svåra, idag obotliga sjukdomar, och runt om i världen sker betydande forskningssatsningar.


Samverkan inom CAMP projektet

Medicon Village Science Park ligger idag i framkant inom cell- och genterapiområdet, där bolagen Xintela AB och Idogen AB snart börjar producera cell-terapi produkter i ombyggda lokaler. Medicon Village har inlett ett samarbete inom CAMP projektet med Region Skåne, Lunds universitet, Xintela och Idogen, för att tillvarata de unika skånska kompetenserna inom akademi och industri. Projekten inom CAMP kommer att definieras under våren, då även en projektledare ska rekryteras för att samordna arbetet inom ATMP i Skåne.  

”Samverkan ska leda till ett innovations- och företagsklimat som möjliggör att goda idéer och forskning ska gå hela vägen till godkända läkemedel. Målet är att det på Medicon Village ska finnas speciallaboratorier för tillverkning av läkemedel inom cell- och genterapi i enlighet med regelverket för god tillverkningssed, så kallad GMP*, säger Kerstin Jakobsson”, vice vd på Medicon Village.

Xintela och Idogen anpassar lokaler för cellterapi

I Skåne finns ett flertal företag som utvecklar framtidens cell- och genterapi. De behöver tillgång till kompetens och ändamålsenlig infrastruktur. Xintela och Idogen är två bolag på Medicon Village som står inför förändringar.

”Idogen har säkrat tillgången till anpassade renrum på Medicon Village för att i egen regi producera våra cellterapi-produkter för kliniska studier i enlighet med gällande regelverk för läkemedel. Härigenom får vi kontroll över samtliga steg i produktionsprocessen och kan kapa kostnader och bygga kompetens inför kommande kliniska studier”, säger Lars Hedbys, vd på Idogen.

Xintela behöver infrastrukturen redan i år.

”Vi etablerar nu vår egen GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier i direkt anslutning till våra lokaler på Medicon Village. Det ger oss flexibilitet och full kontroll över produktionen och utvecklingen av stamcellsterapi för både djur och människor, berättar Evy Lundgren-Åkerlund”, vd på Xintela.

Första svenska nationella konferensen i mars

På konferensen om avancerad terapi för medicinska produkter den 15 mars på Medicon Village, står bl a Xintela och Idogen på talarlistan.

”Vi ska berätta om en helt ny och unik form av cellterapi som vi utvecklar för att inducera immunologisk tolerans. Den syftar till att omprogrammera immunförsvaret hos svårt sjuka patienter”, berättar Anette Sundstedt, forskningschef på Idogen.

”Med sin unika stamcellsteknologi och produktion i egen GMP-anläggning har Xintela skapat en stark position inom cellterapi. Konferensen visar vilken bredd vi har i Sverige inom cell-och genterapi och jag ser fram emot en fortsatt spännande och viktig satsning på framtidens medicin”, säger Evy Lundgren-Åkerlund.

Att ligga i framkant inom cellterapi på Medicon Village är något som Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund och Idogens vd Lars Hedbys även ska tala om på ett annat evenemang på Medicon Village –The Future of Swedish and Danish life science, den 22 mars. Då berättar även Kerstin Jakobsson mer om CAMP-projektet och södra Sveriges bidrag till det nationella initiativet.

Registrera dig och läs mer om evenemangen på Medicon Village:

HÄR för Swedish National Conference on Advanced Therapy Medicinal Products den 15 mars

HÄR för The future of Swedish and Danish Life Science den 22 mars

*GMP (Good Manufacturing Practice), eller god tillverkningssed, är ett omfattande regelverk som styr tillverkning och packning av bland annat läkemedel. Det omfattar regler kring personalens utbildning och ansvar.

För ytterligare information kontakta:

Kerstin Jakobsson, vice VD Medicon Village, tel 070-550 45 40, kerstin.jakobsson@mediconvillage.se

Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16, anette.orheim@mediconvillage.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Samverkan ska leda till ett innovations- och företagsklimat som möjliggör att goda idéer och forskning ska gå hela vägen till godkända läkemedel. Målet är att det på Medicon Village ska finnas speciallaboratorier för tillverkning av läkemedel inom cell- och genterapi i enlighet med regelverket för god tillverkningssed, så kallad GMP
Kerstin Jakobsson, vice vd på Medicon Village