Femårsjubilerande Medicon Village firar från noll till 1500

Report this content

Fem år har gått sedan Medicon Village öppnade dörrarna. Den 20 januari firar life science parken i Lund en framgångsrik resa där man gått från 0 till 1500 arbetsplatser på fem år. 
– Vi är lyckligt lottade som fått företag inom nya områden att etablera sig hos oss, säger VD Mats Leifland. Om 40 små företag på Medicon Village kan anställa en person var så innebär det en större tillväxt än om ett större företag anställer 40 personer. Kan vi få små företag att växa och bli större får det en helt annan volym. Det skapar mervärde och ger ringar på vattnet.

Medicon Village är näst yngst bland nybildade, svenska science parks. 5-årsjubileét lyfter framgångarna för Medicon Village som en science park för forskning och innovation inom life science, och mångfalden i aktiviteter hos offentliga och privata aktörer. En serie med händelser på jubileet för samman de nyfikna i regionen.

Medicon Village bildades i spåren av nedläggningen av AstraZeneca i Lund. Lunds universitet och Region Skåne kraftsamlade för att dra nytta av såväl kompetens som lokaler som lämnades kvar. Med Allan Larsson som skapade konceptet, och Mats Paulsson som lade grunden för finansieringen, kunde Medicon Village förverkligas. Idag sitter cirka 300 av Lunds universitets cancerforskare på Medicon Village, och Region Skåne är representerade med flera verksamheter. ESS och drygt 100-talet bolag finns också på plats. Life science inkubatorn SmiLe erbjuder en tillväxtmiljö för de små bolagen.

- Utmaningen, säger Mats Leifland, ligger i att göra det som efterfrågas för att våra medlemmar ska kunna utvecklas. Triple helix-samarbetet akademin, näringslivet och det offentliga är en viktig kugge i hjulet.

Nybyggnation och vårdsatsning
Medicon Village växer och har stora planer för de närmaste åren. Två byggprojekt är på gång under 2017. I mars sätts spaden i marken för ett nytt kontor, och under hösten påbörjas byggandet av 200 lägenheter.

– Vi har kommit igenom den första fasen, själva övertagandet och uppbyggnaden av en life science park. Nu ska vi fortsätta att utveckla anläggningen. Den är byggd under mitten av 80-talet och saker förändras. Vi har redan gjort en hel del förändringar utifrån våra medlemmars behov, men här finns mer att göra. Vi har stora ytor så vi kan bygga dubbelt upp, utveckla och få in fler bolag. Sedan ska vi även skapa boenden.

Att fortsätta bygga hälsokedjan, dvs att skapa en bredd med allt från hälsa till vård, är en annan prioritet. På Medicon Village finns idag forskning och företag inom allt från prevention och diagnostik till behandling och vård.

- Att få hit mer forskning, gärna inom vård och behandling som ligger inom vårt koncept, är naturligtvis en hjärtefråga. För oss på Medicon Village, med vår koppling till e-hälsa, kan vi dra nytta av samarbete inom bland annat mobil programmering och internet. Det skapas gränsöverskridande samarbeten som blir nya kluster där exempelvis clean tech, internet och material kan bli en helhet, säger Mats Leifland.

Träffa bolag och forskare på Medicon Village
Femårsfirandet tjuvstartar redan ikväll den 19 januari med att Sydsvenskans Late Night Lund slår ihop sig med jubilerande Medicon Village för att köra en helkväll med mat, mingel och en specialproducerad talkshow. Gästerna TV-kocken Tareq Taylor, psykiatern Pia Dellson, sexologen Boel Stjerna och professorn Mikael Eriksson har alla en koppling till Temat Hälsa och bättre liv.

Jubileet under fredagen bygger på flera delar. Forskare och bolag på Medicon Village kommer visa upp sina organisationer i anslutning till Restaurant Inspira under några intensiva lunchtimmar. Besökare är då välkomna att mingla i utställningen, och samtidigt äta gulaschsoppa i den s k japanska trädgården på Medicon Village.

-Utomhuslunchen vänder sig framförallt till allmänheten som vill småprata med Medicon Village medlemmar, berättar Mats Leifland.

Under fredagens eftermiddagsseminarium kommer publiken lära sig mer om hur Medicon Village kom till, den 5-åriga resan och visionen för framtiden. En av programpunkterna är det nystartade Entrepreneur Slam, där Medicon Village vill uppmärksamma duktiga entreprenörer i science parken.

Läs mer på www.mediconvillage.seFör ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, VD Medicon Village AB, tel 073-337 10 06, mats.leifland@mediconvillage.se

Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village AB, tel 070-305 70 16, anette.orheim@mediconvillage.se

Om Medicon Village
På Medicon Village arbetar forskare, innovatörer och bolag tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Aktörerna är verksamma inom prevention, diagnostik, behandling och vård.
I life science parken finns idag drygt 1500 personer på plats i fler än 110 olika organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och ESS är de största. Här får det lilla företaget det stora företagets fördelar genom att befinna sig i en miljö för erfarenhetsutbyte, tillväxt och samverkan.

Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan på Medicon Village cirka 80 000 kvm, av vilka drygt 40 000 kvm är laboratoriehus. Medicon Village ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsens överskott går tillbaka till forskning och innovation.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är lyckligt lottade som fått företag inom nya områden att etablera sig hos oss. Om 40 små företag på Medicon Village kan anställa en person var så innebär det en större tillväxt än om ett större företag anställer 40 personer. Kan vi få små företag att växa och bli större får det en helt annan volym. Det skapar mervärde och ger ringar på vattnet.
Mats Leifland, VD