Femårsjubilerande Medicon Village fortsätter växa

Ett nytt kontorshus byggs, mötesplatserna fördjupas, bolag expanderar. Och samarbete vässar utvecklingen av avancerade terapier. Medicon Village har haft ett händelserikt 2017.

Medicon Village bolaget Xintela meddelade för några dagar sedan att de inleder samarbete med ett ledande japanskt bolag som bl a utvecklar behandling för broskskador i knäleden. Samarbetet kan på sikt leda till cellterapi – ett behandlingsområde med potential att bota sjukdomar som idag inte går att bota. Och det finns fler lovande bolag på Medicon Village i Lund – science parken för life science - som nu varit igång i snart sex år.

”Medicon Village har idag 19 noterade bolag med ett börsvärde på knappt sex miljarder kronor. Flera av dem uppvisar en snabb och förhållandevis stor tillväxt”, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

Red Glead Discovery nominerades under hösten av Dagens Industri (DI) till Gasellföretag och hamnade på topp 10 listan över Skånska Gaseller. Redan 2016 utnämndes det första Medicon Village bolaget, Senzagen, till årets Supergasell av DI och Nattaro Labs kvalade in på 33 listan – en lista över lovande teknikbolag utsedda av Ny Teknik och Affärsvärlden.

”Alla de som är en del av Medicon Village har tillsammans bidragit till att realisera den idé som akademin, näringslivet och det offentliga arbetade fram när Medicon Village grundades – att skapa en mötesplats för forskare, innovatörer och företagare inom life science”, berättar Mats Leifland.

I år fördjupades den idén ytterligare. Under året har detta bland annat uttryckts i nya mötesplatser, som ”Cookalong” och ”MedInnovation Skåne”, där samarbete och samtal mellan olika sektorer stått i fokus. Region Skåne och Lunds universitet har varit nyckelspelare.

Medicon Village blev också del i ett mer långtgående samarbete tillsammans med flera andra aktörer. Vetenskapsrådet och Vinnova satsar 48 miljoner kronor på ett nytt nationellt forskningscentrum, med målsättningen att Sverige ska bli världsledande på att utveckla avancerade terapier. Planen är att delar av verksamheten kommer att bedrivas på Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet och Medicon Village. I satsningen ingår även de Medicon Village baserade bolagen Idogen och Xintela som utvecklar cellterapier.

”Alla våra möten – spontana som planerade – vår miljö med utbyte av idéer, och våra medlemmars insatser har bidragit till att Medicon Village fortsätter att växa. Det märks inte minst på vår nybyggnation av ett kontorshus till 600 experter”, säger Mats Leifland.

Multifunktionsbyggnaden i sju våningar kommer stå klar under nästa vinter.

”Jag är glad över att vi växer och att vi bidrar till bättre hälsa och välmående. Det gör mig förväntansfull inför 2018. Vi har kommit långt de senaste sex åren och vi har kommit igenom uppbyggnaden av en science park. Nu ska vi fortsätta att utveckla innovationsplattformen, mötesplatsen och anläggningen – och få in fler bolag och mer forskning”, säger Mats Leifland.

Läs mer på www.mediconvillage.se

För ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, VD Medicon Village AB, tel 073-337 10 06, mats.leifland@mediconvillage.se
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village AB, tel 070-305 70 16, anette.orheim@mediconvillage.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”Alla de som är en del av Medicon Village har tillsammans bidragit till att realisera den idé som akademin, näringslivet och det offentliga arbetade fram när Medicon Village grundades – att skapa en mötesplats för forskare, innovatörer och företagare inom life science”
Mats Leifland, VD Medicon Village