Förändringar i styrelse och ledning för Medicon Village i Lund

Report this content

I samband med att verksamheten vid life science centret Medicon Village i april delas upp i två bolag - Medicon Village Fastighets AB och Medicon Village Innovations AB - kommer även styrelser och ledning att förändras. För fastighetsverksamheten i Medicon Village Fastighets AB, kommer rekrytering av VD att påbörjas. För Medicon Village Innovations AB blir det Kerstin Jakobsson, idag vice VD på Medicon Village, som går in som VD i det nybildade bolaget.

Båda bolagen blir helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Ägarstiftelsens eventuella överskott från verksamheten går tillbaka till forskning och innovation. Donationsverksamheten förstärks genom att stiftelsens styrelse, som består av Göran Grosskopf, Mats Paulsson och nytillträdde Anders Sundström, kompletteras med två ledamöter med vetenskaplig bakgrund. Dessa utses i samråd med Lunds universitet.

För Medicon Village Innovations AB ska styrelseledamöter utses från ägarstiftelsen, Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet. VD för bolaget blir Kerstin Jakobsson, idag vice VD Marknad och affärsutveckling på Medicon Village.

Anders Sundström blir styrelseordförande för Medicon Village Fastighets AB.

-Två fastighetskunniga ledamöter ska väljas för att tillsammans med Anders Sundström skapa förutsättningar för den spännande expansion som Medicon Village står inför. Vi kommer också att påbörja en rekryteringsprocess för VD till fastighetsbolaget, säger Göran Grosskopf, styrelseordförande i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Mats Leifland, som varit VD för Medicon Village sedan starten 2012, väljer att gå vidare i en roll som senior rådgivare för verksamheterna.

För några dagar sedan blev det också klart att Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet går in med ett samlat finansiellt stöd av innovations- och mötesverksamheten vid Medicon Village Science Park. Parterna vill tillsammans driva tillväxt och fortsatt utveckling av life science området inom forskning, innovation och företagande genom att stödja innovationssystemet och mötesplatsen på Medicon Village.

Kerstin Jakobsson, tillträdande VD för Medicon Village Innovations AB

Kerstin Jakobsson har en civilingenjörsexamen inom bio- och analytisk kemi. Hon har över 30 års erfarenhet av internationell affärsutveckling från både stora och små life science bolag, bland annat som VD för SpectraCure AB, VD för Ortoma AB och försäljningsdirektör för HemoCue AB. Hon har också varit internationell marknadschef för Foss A/S, Tecator AB och Perstorp Analytical AB. Kerstin Jakobsson är styrelseledamot i Glycorex Transplantation AB, SmiLe inkubator samt stiftelsen TEM. Övriga tidigare uppdrag är ordförande i Serstech AB, styrelseledamot i Ideon AB, LYYN AB och Connect och ledamot av Almi invest investeringskommitté. Kerstin Jakobsson är idag vice VD Marknad och affärsutveckling på Medicon Village.

Anders Sundström, styrelseledamot i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande samt tillkommande styrelseordförande för Medicon Village Fastighets AB

Anders Sundström är utbildad vid Umeå universitet, i bl a kulturgeografi och nationalekonomi. Anders Sundström har varit kommunalråd i Piteå kommun, riksdagsledamot samt uppburit ett flertal ministerposter såsom arbetsmarknads-minister, näringsminister och socialminister (S). Mellan 1998 och 2002 innehade Anders Sundström först posten som VD för Pitedalens Sparbank, därefter som arbetande styrelseordförande i Sparbanken Nord. Från 2004 till 2013 var han VD och koncernchef för Folksam, och därefter styrelseordförande i Swedbank. Sedan 2013 är Anders Sundström styrelseordförande för Kooperativa Förbundet (KF) samt även styrelseordförande i det nybildade bolaget Kaunis Iron.

För frågor, kontakta:
Göran Grosskopf, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, g.grosskopf@icloud.com, eller via Cecilia Rörstrand Nilsson på telefon 070-913 11 77.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar