Hudcancer dödar dubbelt så många som trafiken

Malignt melanom, hudcancer, är den cancerform som ökar mest i Sverige. Varje år dör 500 personer av sjukdomen, jämfört med dödligheten i trafikolyckor som uppgår till hälften.
-
Vi ser en topp av nya fall i början av maj, när folk börjar ta av sig, säger Christian Ingvar, kirurg och verksam inom Lund Melanoma Study Group inom Lunds universitet.

I början av maj är det Euromelanoma week i Sverige – en del av en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka cancer. Medicon Village uppmärksammar veckan genom två seminarier. Tidigare i år har också Mats Paulssons stiftelse och Stefan Paulssons cancerfond donerat totalt fyra miljoner till Christian Ingvar och forskargruppen Lund Melanoma Study Group.

-Att komma hem vit från en semester på Thailand är lågstatus. Kunskapen om hur vi skyddar oss och hur sjukdomen utvecklas och diagnosticeras måste stärkas och attityden förändras, menar Christian Ingvar.

Även om svensken vet en del om sjukdomen, finns det fortfarande stora luckor. Vi steker oss och bränner oss för mycket i solen. Antalet fall med tjocka melanom, dvs prickar som är mer än 1 millimeter, har ökat. Västra och södra Sverige skiljer sig från övriga delar av landet med stigande trender gällande insjuknandet. Att söka vård i tid är nyckeln – hudcancer har bäst överlevnad av alla cancerformer.

Det är också viktigt att inte bara vårdpersonal, utan även riktade grupper och ett brett fält av personer som arbetar inom området folkhälsa får ökad kunskap:

-Vi behöver t ex ändra attityd till säker solning i gruppen medelålders män. Även idrottsledare som är ute med ungdomar i brinnande sol behöver bättre kunskap, menar Anna Friberg, verksamhetsutvecklare för området prevention inom Regionalt cancercentrum syd.

För att öka kunskapen om hur sjukdomen ser ut och hur vi skyddar oss, uppmärksammar Medicon Village nu Euromelanoma week.  I samarbete med Regionalt cancercentrum Syd, Lunds universitet m fl bjuds såväl vårdpersonal som en bred allmänhet in till två kostnadsfria seminarier:

Måndagen den 5 maj, kl. 15.30 – 17.30
Födelsemärke eller Melanom? Farligt?
http://www.mediconvillage.se/sv/events/melanoma-week-fodelsemarke-eller-melanom-farligt

Onsdagen den 7 maj, kl. 8.00 – 8.15 (frukost från 7.20)
Allt fler fall av hudcancer i syd – hur kan vi skydda oss?
http://www.mediconvillage.se/sv/events/melanoma-week-allt-fler-fall-av-hudcancer-i-syd-hur-kan-vi-skydda-oss

För mer information, kontakta:

Christian Ingvar, kirurg, Lund Melanoma Study Group, Christian.Ingvar@skane.se, tel 070-618 14 38.

Anna Friberg, verksamhetsutvecklare för området prevention inom Regionalt cancercentrum syd , Anna.Friberg@skane.se, tel 040-675 31 65.

Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, anette.orheim@mediconvillage.se, tel 070-305 70 16

Taggar:

Citat

Att komma hem vit från en semester på Thailand är lågstatus. Kunskapen om hur vi skyddar oss och hur sjukdomen utvecklas och diagnosticeras måste stärkas och attityden förändras
Christian Ingvar, kirurg och verksam inom Lund Melanoma Study Group inom Lunds universitet