• news.cision.com/
  • Medicon Village/
  • Innovation Skåne och Lunds universitets sektion för forskning, samverkan och innovation flyttar till Medicon Village

Innovation Skåne och Lunds universitets sektion för forskning, samverkan och innovation flyttar till Medicon Village

Report this content

Innovation Skåne och Lunds universitets sektion för Forskning, samverkan och innovation (FSI) är två av de aktörer som tar plats i Medicon Village nya kontorshus som öppnar nästa sommar.
-
Med nya medlemmar som stödjer innovation och samverkan stärker vi mötes- och innovationsplattformen i Medicon Village Science Park, säger Kerstin Jakobsson, vd Medicon Village Innovation AB.

Båda innovationsaktörerna arbetar med breda uppdrag för stora målgrupper. Innovation Skåne stödjer innovation i Region Skånes verksamheter, driver tillväxtprojekt i nya branscher och hjälper entreprenörer med affärsrådgivning. Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) vid Lunds universitet är navet för forskningstöd, samverkan och innovation vid Universitetet. De båda organisationerna har tillsammans cirka 150 medarbetare.

De två innovationsaktörerna är två av flera kontrakt som nu är tecknade för det nya kontorshuset. Cirka 20 olika verksamheter är hittills klara att flytta in då huset står färdigt nästa sommar. Flera av bolagen finns redan i science parken, och behöver nu större lokaler. TFS, Avidicare och Immunovia är några av dessa.

På Medicon Village Science Park finns idag 140 olika organisationer och närmare 1800 personer. Flera verksamheter från Lunds universitet och Region Skåne är redan på plats. Senast inflyttade är Region Skånes projekt Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), som arbetar med införandet av en modern vårdplattform.

På Medicon Village finns också den framgångsrika life science inkubatorn SmiLe Incubator och flera privata affärsrådgivare. Tillväxten på Medicon Village har pekat stadigt uppåt sedan starten för sju år sedan, och science parken är nu mitt i byggandet av ett sju våningar högt kontorshus.

Det nya huset öppnar hösten 2019 och är en viktig länk i utvecklingen av Medicon Village för dem som redan är på plats och för nya medlemmar. Det blir i detta nya hus som Innovation Skåne och Lunds universitets sektion för Forskning, samverkan och innovation (FSI) snart slår ner bopålarna på ett och ett halvt våningsplan. Tillsammans med bolag som ska sitta i huset bildas en blandad miljö mellan offentlig och privat verksamhet där hela ekosystemet från idé till färdig produkt täcks in. Generösa samarbeten över gränserna gör att fler forskningsidéer kan komma människor till gagn: 

- På Medicon Village finns både forskarna, innovatörerna och entreprenörerna. Genom den här bredden skapas en otrolig kraft för att få igång viktiga projekt och katalysera nya idéer och samarbeten, säger Kerstin Jakobsson.

Kommentarer:

Innovation Skåne

- Vi ser fram emot flytten till det nya huset med en öppen kontorsmiljö som är väl lämpad för gränsöverskridande innovationsarbete - lokalt, regionalt och internationellt, säger Joakim Nelson, vd på Innovation Skåne.

Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) , Lunds universitet

-FSI:s 100 medarbetare hamnar i en dynamisk och spännande miljö. Dels mitt i det ekosystem för innovation och samverkan som vi är en del av, dels intill flera forskningstunga fakulteter. Vi hoppas på många goda synergieffekter för våra olika avdelningar och ytterst för hela universitetet, säger Jesper Falkheimer, chef för sektionen och professor i strategisk kommunikation.

För frågor, kontakta:
Kerstin Jakobsson, vd Medicon Village Innovation AB, kerstin.jakobsson@mediconvillage.se, tel. 070-550 45 50.
Erik Jagesten, Fastighetschef, Medicon Village Fastighets AB, Erik.jagesten@mediconvillage.se, 070-520 67 60.
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, anette.orheim@mediconvillage.se, tel. 070-305 70 16

Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) leds av en stabsfunktion och innefattar fem avdelningar: LU Innovation (inkl. Venture Lab), Forskningsservice, Samverkansavdelningen, Uppdragsutbildningsavdelningen och Donatorrelationer. FSI är också värd för Swelife, LUF (Lund University Foundation i USA), Lärosäten Syds kontor i Bryssel samt är länkad till LU Holding. FSI ger stöd till forskare, externa samarbetspartners och ledning i frågor som rör forskningsfinansiering, finansiering via privata källor, koordinering av innovations- och samverkansprojekt, uppdragsutbildning, forskningskommunikation, utbildning på forskarnivå, licensiering och kommersialisering av forskningsresultat samt ledningsstöd.

Innovation Skåne
Innovation Skåne AB är det regionala innovationsbolaget. Innovation Skåne bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. Innovation Skåne bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Bolaget är helägt av Region Skåne.

Medicon Village
Medicon Village Science Park erbjuder en unik miljö för life science genom att integrera forskning, innovation och företagande så att värden skapas för människors hälsa och bättre liv. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv. Ett nytt kontorshus på 17 000 kvadratmeter byggs för närvarande med plats för 600 specialister inom life science. Fastighetsverksamheten finns i Medicon Village Fastighets AB, medan innovationsverksamheten drivs av Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Med nya medlemmar som stödjer innovation och samverkan stärker vi mötes- och innovationsplattformen i Medicon Village Science Park
Kerstin Jakobsson, vd Medicon Village Innovation AB