Internationellt storbolag flyttar huvudkontoret till Medicon Village

Report this content

TFS International AB (TFS) flyttar sitt huvudkontor till Medicon Village i Lund till sommaren 2016. TFS, ett internationellt storbolag inom klinisk kontraktsforskning, blir med sina 90-talet personer i Lund ett starkt tillskott på Medicon Village. Med flytten får bolaget en förankring i en bred life science miljö med forskning, innovation och företagande.

- Att TFS flyttar in visar att Medicon Village kan erbjuda en miljö som passar också det stora bolaget. Idag finns här ingen CRO-verksamhet i den storleken som driver kliniska prövningar på en internationell arena, så TFS etablering kompletterar vår miljö på ett mycket positivt sätt, säger VD Mats Leifland, Medicon Village.

Med grundaren Daniel Spasic, två timanställda studenter och 200 000 kronor i omsättning första året bildades TFS i Helsingborg för tjugo år sedan. Idag sysselsätter bolaget över 750 medarbetare på 25 kontor i mer än 20 länder. TFS genomför kliniska prövningar på uppdrag av läkemedels-, bioteknik-, och medicintekniska bolag världen över. Bolaget har under en period sökt nya lokaler med effektiv yta och i en miljö som fungerar för deras verksamhet. TFS hade ursprungligen sitt huvudkontor i Helsingborg, men flyttade 2006 till Lund i samband med förvärvet av konkurrenten CDC Clinical Data Care. Nu tar man nästa steg, och flyttar in i en miljö som öppnar upp för nya samarbeten.

 - Vi har i över 10 år varit trogna Lund och dess innovativa närområde i Medicon Valley som har en unik blandning av världsledande forskningsbolag, universitet och avancerad hälsovård. Vi gör bedömningen att regionen kommer att fortsätta utvecklas i en positiv riktning och att Lund kommer att vara ett viktigt nav för TFS fortsatta verksamhet och expansion globalt, säger Daniel Spasic, koncernchef på TFS.

Medicon Village stärker konceptet och miljön

TFS kommer inledningsvis att sitta i kontorsmoduler på Medicon Village medan nya lokaler byggs för inflyttning i slutet av 2018. Byggnationen av de nya lokalerna startar under andra halvåret 2017, där TFS kommer vara med att påverka sin lokalyta i de nya byggnaderna.

- Medicon Village möter en spännande framtid. Vi kan genom detta möjliggöra för fler verksamheter i behov av större kontorsutrymmen att etablera sig på Medicon Village, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village.

Grupper från Lunds universitet och Region Skåne, European Spallation Source (ESS) och över 110 bolag finns idag på Medicon Village. För övriga medlemmar på Medicon Village blir den ökade densiteten på området positiv. Med en blandning av stora och små bolag, servicebolag, akademiska forskare och en inkubator, stärks miljön för möten och tillväxt.

-Vi känner att vårt koncept för människors hälsa och bättre liv är starkt, och att vi därför har en stor beläggning. Medicon Village har också en expansiv utveckling framför sig, där vi förutom nya kontor även kommer att bygga bostäder intill Sparta, säger Mats Leifland. 

- Medicon Village har lyckats med att samla innovation, kreativitet och kompetens från en rad olika aktörer under samma tak, och detta är en miljö som passar TFS och våra anställda mycket bra. Att dessutom ha möjlighet att påverka byggnationen och planeringen av vårt nya huvudkontor samt ha yta att expandera på var naturligtvis en viktig komponent i beslutet att flytta till Medicon Village, säger Daniel Spasic.

För frågor, kontakta:
Mats Leifland, VD Medicon Village AB, tel. 073-337 10 06, mats.leifland@mediconvillage.se
Erik Jagesten, Fastighetschef, Medicon Village AB, tel 070-520 67 60, erik.jagesten@mediconvillage.se

Om Medicon Village
På Medicon Village arbetar hela värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. På Medicon Village finns mer än 1300 personer på plats i 110 olika organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och ESS är de största. I life science byn finns även ett flertal produktbolag och tjänstebolag. En del av bolagen tillhör Lund Life Science Incubator. På Medicon Village får det lilla företaget det stora företagets fördelar genom att befinna sig i en miljö för erfarenhetsutbyte, tillväxt och samverkan. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan på Medicon Village cirka 80 000 kvm, av vilka drygt 40 000 kvm är laboratoriehus. Medicon Village ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsens överskott går tillbaka till forskning och innovation.

Om TFS
TFS är en ledande global kontraktsforskningsorganisation (Contract Research Organisation) som på uppdrag av läkemedels-, bioteknik-, medicinteknik- och diagnostikindustrin, samt närliggande branscher, erbjuder tjänster på konsultbasis inom kliniska prövningar i human fas. Uppdragen omfattar genomförande av hela det kliniska utvecklingsprogrammet eller specifikt utvalda delar i den kliniska prövningen. TFS tjänster bidrar till att lösa kundernas ökande behov av optimerad intern resursanvändning liksom behovet av kvalitativa och effektivt genomförda kliniska prövningar som därigenom uppnår en reducering av den kliniska utvecklingstiden och därmed tillför ett stort värde i kundernas ambition att korta ner tiden till marknad och försäljning. TFS grundades 1996 i Sverige och har idag över 750 anställda med verksamhet i 20 länder. Företagets spetskompetens finns inom terapiområdena onkologi, immunologi, dermatologi, oftalmologi, CNS, kardiologi och endokrinologi. Mer information om TFS, dess utbud av tjänster, globala kontor och senaste pressmeddelanden finns att hitta på www.tfscro.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att TFS flyttar in visar att Medicon Village kan erbjuda en miljö som passar också det stora bolaget. Idag finns här ingen CRO-verksamhet i den storleken som driver kliniska prövningar på en internationell arena, så TFS etablering kompletterar vår miljö på ett mycket positivt sätt.
Mats Leifland, VD Medicon Village