Kompetensen säkras med EU-pengar

Medicon Skills Centre startar på Medicon Village

Kaka möter maka - det är vad Ursula Hultkvist Bengtsson, vice VD på Medicon Village, hoppas då det i dagarna blivit klart att 1,5 EU-miljoner betalas ut till ett Medicon Skills Centre. Medlen ska användas som en grundplåt för en kompetensplattform inom livsvetenskaper.

Syftet med Medicon Skills är att kraftsamla kring uppgiften att förse akademi, hälso- och sjukvård och life science företag med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Medicon Village kommer börja bygga plattformen, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, Lunds universitet, Region Skåne m fl.
- Vi kommer dra upp riktlinjer och sätta igång Medicon Skills Centre i år med hjälp av de medel vi fått. Därefter hoppas vi ha hittat en form för att kunna etablera verksamheten på sikt, säger Ursula Hultkvist Bengtsson.

Finansieringen kommer från Europeiska Globaliseringsfonden. Pengarna söktes av Arbetsförmedlingen, med brett stöd från regionala aktörer, redan i samband med AstraZenecas nedläggning i Lund år 2011. Insatserna kommer därför kopplas bl a till de personer som drabbades av neddragningarna.

Omställningen inom life science de senaste 5-10 åren ställer krav på nya kompetenser, matchning och stor flexibilitet. Det finns ett behov av att bli bättre på att förutse framtida förändringar och kunna anpassa utbildning och kompetensutveckling till sådana behov. Ett Medicon Skills center ska kunna erbjuda en väl fungerande marknad med utbud och efterfrågan av livsvetenskaplig kompetens.

-På kort sikt kan det underlätta företagens expansion och på lång sikt bana väg för att utbildning och branschstrukturer går hand i hand, menar Ursula Hultkvist Bengtsson.

Nysatsningen på att bygga en kompetensplattform kommer lägligt då Medicon Village imorgon fredag firar 500 dagar. Life science byn har idag 80 organisationer inflyttade och 700 arbetsplatser igång. Hela kedjan från forskare, innovatörer och företagare finns på plats – alla verksamma inom livsvetenskap. I förra veckan startade inflyttningen av forskare från Lunds universitet, med sammanlagt ca 200 cancerforskare från LTH, medicinska fakulteten och naturvetenskapliga fakulteten som under sommaren flyttar till Medicon Village.

För frågor, kontakta:
 
Ursula Hultkvist Bengtsson, vice VD Medicon Village, tel. 070-913 12 36.
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16.


Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

På kort sikt kan det underlätta företagens expansion och på lång sikt bana väg för att utbildning och branschstrukturer går hand i hand
Ursula Hultkvist Bengtsson