Kristian Pietras, nyrekryterad ”superforskare” till Lunds universitet och Medicon Village:

Report this content

Möjligheterna finns där. Ta dem!”

Idag håller Medicon Village, den nya Life Science-byn i Lund, stor inflyttningsfest. En av toppforskarna som rekryterats är Kristian Pietras, utsedd till en av Sveriges "supertalanger" efter att ha lett en studie som kan leda till ett vaccin mot bröstcancer. Möt honom i en intervju om drömmar, framtiden och varför han valde Lunds universitet framför Karolinska Institutet.

För att en tumör ska kunna växa sig större än en ärta, måste den bilda nya blodkärl som förser den med syre och näring. Cancercellerna stimulerar därför kroppens egna celler att bilda blodkärl och stödstrukturer runt tumören. Ju aggressivare denna tillväxt blir, desto dödligare blir tumören. Kristian Pietras och hans forskarlag studerade ett protein, DII4, som är nödvändigt för att tumören ska kunna ”övertyga” andra celler att bilda nya blodkärl.
- Våra studier gav oss idén att försöka ta fram ett vaccin mot proteinet, säger Kristian Pietras.

Det låter så enkelt när han beskriver det. Kristian skrattar till vid frågan ”Hur kom ni på det”?
- Det bygger så klart på tidigare forskning, säger han och drar lite på svaret. Men kom på och kom på… Jag var fascinerad av att tumören inte kan växa utan samspel med omkringliggande celler: Hur går det till? Vad händer när tumören samspelar med kroppens övriga celler? Hur kan tumören lura kroppen på det här sättet? Ja, på den vägen är det, säger han.

Han är ödmjuk och eftertänksam under intervjun. Är noga med att framhålla andras insatser; Göran Grosskopfs generösa donation på tio miljoner kronor som gjort satsningen möjlig. Lunds universitet för att man vågat och valt att satsa på en yngre forskare.
- Istället för ett äldre och säkrare kort, som han uttrycker det.
Han framhåller också Medicon Village unika miljö, med satsningen på just cancerforskning och närheten till högteknologiska plattformar och biotekniksektorn som finns på en armlängds avstånd.

Vi pratar om forskningens förutsättningar och plötsligt glimmar det till i Kristians ögon.
- Vilken enorm möjlighet satsningen på Medicon Village blir för forskningen i hela Sverige. Generellt är det inte bra att så mycket resurser koncentreras till Karolinska Institutet. Vi behöver en ökad rörlighet bland forskarna – det är genom mötet med andra man kan utveckla både sina egna och andras resultat.
- Ett universitet kan aldrig vara bra på allt. För Lunds universitet innebär den här satsningen att man kan nischa sig i konkurrensen med andra lärosäten och verkligen bygga något unikt.

Du är en internationellt känd forskare, bland annat efter att ha arbetat vid University of California i San Francisco. Du har en bra tjänst på Karolinska Institutet idag. Vad gjorde att du valde Lund framför allt detta?
- Utmaningen! Tänk att få vara med och bygga upp något helt nytt med de förutsättningar som nu skapas på Medicon Village. Här kommer att finnas perfekta förutsättningar för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte, något jag verkligen brinner för. Jag gillar också tanken med att överskottet från verksamheten ska återinvesteras i forskningen. Sympatiskt och smart.
- Det andra skälet till att jag valde Lund är att jag gillar universitetets mod och vilja att satsa på en yngre forskare. Många pratar om det, men få vågar göra det när det kommer till kritan, säger han.

När börjar du i Lund? Vilka resurser kommer du då att få?
- Jag börjar troligen den 1 augusti. Från Karolinska tar jag med mig en eller två medarbetare. Men sedan blir det till att bygga nytt från grunden, både vad gäller personal och utrustning.

2010 blev du väldigt uppmärksammad för försöken med ett vaccin mot bröstcancer. Kommer du att arbeta vidare med detta i Lund?
- Både och. Bollen kring ett möjligt vaccin mot proteinet DII4 har jag lämnat över till andra aktörer. Jag kommer att arbeta vidare med cellernas interaktion och förståelsen för hur tumören samspelar med övriga celler i kroppen.
- Jag har mer och mer dragits till forskningen kring bröstcancer. Det är en stor sjukdomsgrupp och det finns relativt goda utsikter för dem som drabbas. Forskningen har kommit långt inom området och jag kommer bland annat att titta på om det är cellerna i tumörens omedelbara närhet som styr vilken typ av bröstcancer olika individer får.

Kristian Pietras är uppvuxen i Höllviken i Skåne. Några studier vid Lunds universitet blev det dock aldrig.
- Nej, säger han och skrattar åt antydningen som ligger mellan raderna. Det blev aldrig Lund… Jag valde istället Uppsala eftersom de hade den första utbildningen inom Biomedicin i landet.

Efter att ha doktorerat vid Ludwiginstitutet för Cancerforskning i Uppsala åkte han till University of California och gjorde en postdoc för Douglas Hanahan, en världsauktoritet inom cancerforskningen. 2005 blev längtan tillbaka till Sverige för stor.
- Jag och min fru hade från början bestämt oss för att åka tillbaka till Sverige efter några år. Tio år i Uppsala gjorde att Stockholm och Karolinska Institutet då blev det mest naturliga valet.

Vad är din högsta dröm som forskare?
- För mig är det en dröm att kunna arbeta och verka som forskare. Det är hårda villkor för unga forskare i Sverige idag med en enorm konkurrens om både tjänster och anslag. Jag är väldigt tacksam över att ha fått dessa möjligheter och min dröm är att kunna fortsätta med det jag gör.
- Nobelpris….? Nä, det är inget man drömmer om precis.

Tror du att vi har löst cancerns gåta under din livstid? Eller kanske redan om tio, femton år?
- Cancer är ju egentligen cirka hundra olika sjukdomar. Så det krävs att vi löser runt hundra gåtor. Men för varje svar vi hittar, dyker det upp nya gåtor som kräver forskning och funderingar.
- Jag är tveksam till att vi någonsin kommer att lösa cancerns hela gåta. Och hur som helst gör vi det inte inom tio, femton år. Det viktigaste är snarare att vi hela tiden är på tå och vill lära oss mer. Då kommer också fler människor som drabbas av cancer att överleva längre.

Kristian Pietras kommer att komplettera den omfattande cancerforskning som redan idag finns vid Lunds universitet. Forskningen har ett brett spektrum - från epidemiologiska studier som kartlägger insjuknade i cancer till nya tekniker för tidig diagnosticering och individanpassad behandling. All forskning sker i mycket nära samverkan med cancersjukvården i Skåne och det är alltså i denna miljö som Kristian Pietras kommer att verka.

Att headhunta en känd forskare, eller ”kallelse av professor”, som det kallas inom akademin, är nytt och fortfarande ovanligt i Sverige. Hur sätts förväntningarna och kraven när du nu blir en av Lunds universitets och Medicon Village ”stjärnforskare”?
- Klart att det finns förväntningar, men genom att jag och min forskargrupp fortsätter att vara oss själva kan vi förhoppningsvis fylla den kompetenslucka som Lunds universitet har identifierat.

Förra året utsågs du av Veckans Affärer till en av Sveriges supertalanger (plats 23 av totalt 101). Vad händer efter en sådan utmärkelse, professionellt och personligt?
- Professionellt vet jag inte…, säger han och drar på svaret. Den listan är inte så känd i akademiska kretsar. Men personligt är det så klart kul.

Kristian blir tyst någon sekund.
- Forskare i Sverige får alldeles för lite uppmärksamhet utanför de akademiska kretsarna. Alla de stora lärosätena i Sverige har unga och verkligen världsledande forskare som gör fantastiska saker – men varken universiteten eller forskarna själva är speciellt duktiga på att förklara vad de gör för en bredare allmänhet. Tänk om dessa forskartalanger hade synts mer - vilket gott föredöme de hade blivit för andra unga. Jämför med våra sportstjärnor... Forskare borde på samma sätt kunna inspirera och få ungdomar att inse vilka fantastiska kunskaper och upptäckter som ligger och väntar på den som vill upptäcka dem.

- Vi pratade ju tidigare om drömmar, fortsätter Kristian Pietras. Och det är nog en dröm jag har: Att tjäna som gott föredöme och få andra forskare och ungdomar att se möjligheterna. De finns där. Ta dem!

Fakta
Namn: Kristian Pietras
Ålder: 38
Intressen: Familjen och forskningen. Att få vara ute i det fria och andas
Drömmer om: Ett fortsatt bra liv för mig och mina kära
Aktuell som: Headhuntad supertalang till Lunds universitet och Medicon Village

Sidoartikel
Donation gjorde satsningen möjlig
Att Kristian Pietras headhuntas till Lund är en fjäder i hatten, både för forskningen, Lunds universitet där han blir anställd och Medicon Village där han kommer att verka. Satsningen är möjlig tack vare en filantropisk donation på tio miljoner kronor från Göran Grosskopf och hans hustru Birgitta.

- Rekryteringen är en av många viktiga byggstenar för satsningen på forskning inom life science i Lund, säger Göran Grosskopf och fortsätter:

- Rekryteringen av Kristian Pietras, som är specialiserad på forskning i gränslandet mellan grundforskning och klinisk forskning, passar perfekt för Medicon Village och anläggningens utmärkta kliniska forskningslokaler. Vi hoppas nu kunna attrahera ytterligare forskare på området så att utbyggnaden av den framgångsrika forskning som är hörnstenen för Medicon Village snabbt kan gå vidare.

Även Lunds universitet är mycket nöjda med rekryteringen av Kristian Pietras.
- Lunds universitet är sedan drygt två år tillbaka mottagare av särskilda statliga forskningsmedel för strategisk forskning med inriktning mot cancerforskning, kallat BioCARE. Målet är bland annat att utveckla nya riktade metoder för behandling av cancer. Den forskning som Kristian Pietras och hans forskargrupp bedriver fyller många av de kunskaps- och kompetensluckor som finns vid Lunds universitet inom tumörforskningen, säger Sven Påhlman, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet.

Fakta: Kallelse av professor
I och med att högskolelagen ändrades den 1 januari 2011, som ett led i regeringens ambition att öka lärosätenas självständighet, har Sveriges universitet och högskolor möjlighet att kalla en professor till en professur, dvs. att tillsätta en professor utan föregående ledigkungörelse.

Fakta: Lunds universitet
Lunds universitet rankas som ett av de 100 bästa i världen och som ett av Nordens främsta forskningsuniversitet. 47 000 studenter, nästan 3 000 forskare och 650 professorer vid åtta fakulteter bedriver forskning i världsklass, bland annat inom områdena medicin, materialvetenskap, mänskliga relationer, demokrati och hållbar tillväxt. Cancer är ett av Lunds universitet strategiska forskningsområden.

Fakta: Medicon Village
Den 14 januari 2011 skrev AstraZeneca avtal om att sälja sin forskningsanläggning i Lund till en stiftelse. Grundare av stiftelsen är Mats Paulsson, som genom en privat donation på 100 miljoner kronor lade grundplåten till Medicon Village. Stiftelsen ska stödja Region Skåne och Lunds universitet och syftet är att etablera ett nytt centrum för forskning, innovation och företagande, främst inom det medicinska området. I samband med Mats Paulssons donation meddelade även Göran Grosskopf, stiftelsens ordförande, och hans hustru Birgitta sin donation på 10 miljoner kronor för att instifta en ny professur.

Unikt för Medicon Village är att hela det överskott som uppstår i fastighetsförvaltningen ska användas för att främja forskning och innovationer, företrädesvis inom medicinsk forskning och life science-forskning i Lund och Malmö.

Medicon Village öppnade för drygt fyra månader sedan. Idag arbetar cirka 350 personer här. När området är fullt utvecklat beräknas fler än 1000 personer vara verksamma här. Medicon Village tillsammans med Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund, Clinical Research Centre (CRC) i Malmö samt de kommande anläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet bildar forskningsanläggningar och infrastruktur i absolut världsklass.

Fakta: Development Office
Gruppen arbetar med att attrahera donationer och filantropiskt kapital från privatpersoner, företag, stiftelser och ideella organisationer till forskningen och utbildningen vid Lunds universitet och Medicon Village. 

Text: Joen Garsén
Om fotot på Kristian Pietras används, ska fotografens namn alltid anges: Ulf Isacson

För mer information, kontakta
Kristian Pietras 0709-20 97 09
Johanna Sandahl, kommunikationschef medicinska fakulteten, Lunds universitet 0709-94 34 79
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village 0703-05 70 16

För mer information, kontakta

Kristian Pietras 0709-20 97 09
Johanna Sandahl, kommunikationschef medicinska fakulteten, Lunds universitet 0709-94 34 79
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village 0703-05 70 16

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Den 14 januari 2011 skrev AstraZeneca avtal om att sälja sin forskningsanläggning i Lund till en stiftelse. Grundare av stiftelsen är Mats Paulsson, som genom en privat donation på 100 miljoner kronor lade grundplåten till Medicon Village. Stiftelsen ska stödja Region Skåne och Lunds universitet och syftet är att etablera ett nytt centrum för forskning, innovation och företagande, främst inom det medicinska området. I samband med Mats Paulssons donation meddelade även Göran Grosskopf, stiftelsens ordförande, och hans hustru Birgitta sin donation på 10 miljoner kronor för att instifta en ny professur.
Twittra det här
Förra året utsågs Kristian Pietras av Veckans Affärer till en av Sveriges supertalanger (plats 23 av totalt 101), efter att ha lett en studie som kan leda till ett vaccin mot bröstcancer. Kristian kommer att komplettera den omfattande cancerforskning som redan idag finns vid Lunds universitet. Forskningen har ett brett spektrum - från epidemiologiska studier som kartlägger insjuknade i cancer till nya tekniker för tidig diagnosticering och individanpassad behandling. All forskning sker i mycket nära samverkan med cancersjukvården i Skåne och det är alltså i denna miljö som Kristian Pietras kommer att verka.
Twittra det här

Citat

Tänk att få vara med och bygga upp något helt nytt med de förutsättningar som nu skapas på Medicon Village. Här kommer att finnas perfekta förutsättningar för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte, något jag verkligen brinner för. Jag gillar också tanken med att överskottet från verksamheten ska återinvesteras i forskningen. Sympatiskt och smart.
Kristian Pietras