Lund Life Science Incubator expanderar i Medicon Village och skapar fler framgångsrika tillväxtföretag

Report this content

Det blir en raketstart för Medicon Village då Lund Life Science Incubator (LSI) flyttar in och samtidigt tredubblar lokalytorna. Hyresavtalet har nu tecknats, och inkubatorn flyttar in strax efter att Life Science byn Medicon Village slår upp portarna den 10 januari 2012. Flytten ger LSI tillgång till en större apparatpark och möjlighet för småbolagen att stanna kvar längre i inkubatorn under den viktiga tillväxtfasen.
- Inom tre år räknar vi med att runt 40 bolag med cirka 150 personer finns på plats i inkubatorn. Intresset är stort och vi har också flera bolag på väg in som har startats av tidigare anställda på AstraZeneca,  säger Evy Lundgren Åkerlund, VD vid Lund Life Science Incubator.

Idag finns 18 bolag inom inkubatorn med cirka 80 verksamma personer. Det börjar emellertid bli trångbott i de nuvarande lokalerna på Biomedicinskt Centrum i Lund, och bolagen kan inte expandera i önskad takt. Dessutom saknar man både laboratorielokaler och kontor till nytillkomna bolag.

- En viktig del av Medicon Village konceptet är att skapa en god innovationsmiljö och hjälpa de små företagen att växa. Därför lämnar vi ett uppstartsbidrag till LSI under de närmaste två åren på totalt 2,4 miljoner kronor, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

Med flytten till Medicon Village expanderar inkubatorn från 1000 kvm till 4000 kvm. Det löser det akuta problemet, och ger även plats för ytterligare bolag. De lokaler som inkubatorn kommer att hyra finns fördelade i två hus där verksamhet inom kemi och analytisk kemi tidigare har bedrivits.

- Inkubatorn får tillgång till högkvalitativa laboratorielokaler, utvecklingskritisk apparatur och ett stort antal kontor. Efter ombyggnation av ett par rum kan bolagen omgående börja arbeta i lokalerna. Här finns också ett stort samlingsrum - hjärtat i inkubatorn och en av de mötesplatser som är nyckeln till framgång för Medicon Village, säger Mats Leifland.

På inkubatorn kommer det att finnas ett stort antal apparater för forskning och utveckling. Apparaterna har tidigare använts på AstraZeneca, och kan nu istället nyttjas av bl a inkubatorns bolag. Genom att bolagen kan dela dyra apparater med andra så får de tillgång till utvecklingskritisk apparatur som de inte själva har råd att köpa in. Samma sak gäller för t ex IT-lösningar, databaser och affärsstöd – här finns också kostnader att spara genom att dela på de gemensamma resurserna.

Att utveckla bolag inom Life Science är kopplat till långa ledtider och höga utvecklingskostnader. Genom flytten till större lokaler kan LSI bredda sitt erbjudande med en tillväxtfas där bolagen vid behov får möjlighet att stanna kvar i inkubatorn ytterligare några år efter de tre första subventionerade åren i uppstarts- och utvecklingsfas.

- Life Science Inkubatorns mål är att skapa livskraftiga tillväxtbolag. När de är redo för att fortsätta växa utanför inkubatorn så finns bästa förutsättningar för detta i Medicon Village, säger Evy Lundgren Åkerlund.

Kontakt

Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06

Evy Lundgren- Åkerlund, VD Lund Life Science Incubator, tel 0767-82 42 02

Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16


Lund Life Science Incubator
hjälper entreprenörer och tidiga bolag inom Life Science, livsvetenskaperna, att utveckla och kommersialisera sina produkter och tjänster. Produkter som bolagen utvecklar kan t ex vara en ny metod för att diagnostisera en sjukdom, ett medicintekniskt instrument för sjukvården eller ett nytt läkemedel. Tjänstebolagen utvecklar och säljer specialiserade forskningstjänster till andra bolag inom Life Science. Inkubatorn bistår de forskningsintensiva bolagen med välutrustade våtlaboratorier, apparater, cellodlingsrum, kontor och möteslokaler och erbjuder bolagen affärsrådgivning i diverse frågor som t ex finansiering, produktutveckling, marknadsföring och kommersialisering.

Medicon Village i Lund ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 400 arbetsplatser att etableras. Medicon Village slår upp portarna den 10 januari 2012.

 

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

En viktig del av Medicon Village konceptet är att skapa en god innovationsmiljö och hjälpa de små företagen att växa. Därför lämnar vi ett uppstartsbidrag till LSI under de närmaste två åren på totalt 2,4 miljoner kronor
Mats Leifland, VD på Medicon Village