Medicon Village firar snabb utveckling

Report this content

Idag spränger life science byn Medicon Village i Lund gränsen! Det är nu mer än 893 personer som har sina fasta arbetsplatser inom området vilket är fler än när AstraZeneca fick sitt besked om nedläggning och flytt i mars 2010. Gränssprängningen firas idag med äppelkaka i Café Inspira.

När Medicon Village slog upp portarna 2012 sattes som mål att det skulle vara fler personer som arbetade inom anläggningen vid slutet av 2014 än det var inom AstraZeneca 2010. Nu, drygt ett år tidigare, är målet redan nått.

– Det är extra positivt är att utvecklingen har gått fortare än vad vi vågade hoppas på och verkligen något att fira, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

Det som i dag fått vågskålen att tippa över är inflyttningen av Antidiabetic Food Center från Kemicentrum på Lunds universitet. Inger Björck, professor och verksamhetsledare för Antidiabetic Food Centre, ser fram emot att ha sin nya bas på Medicon Village.

– Fördelen med vår nya placering är att vi nu får tillgång till ändamålsenliga lokaler för utvärdering av livsmedels hälsoeffekter på människa, säger Inger Björck. Vi hoppas kunna öka vår synlighet, och möjligheter till lite större koststudier.

Inger Björk och hennes kollegor fokuserar på att identifiera livsmedelskoncept med förebyggande mervärden i relation till det så kallade metabola syndromets sjukdomar: fetma, typ 2 diabetes och hjärta-kärlsjukdom. Målet är att ta fram mer kunskap och nya innovativa livsmedel som kan bidra till att underlätta viktreglering och minska utveckling av typ 2 diabetes.

– Vi är jätteglada att få hit ytterligare en tung forskningsaktör inom prevention, säger Mats Leifland. På Medicon Village fokuserar vi på hela människan, och då är det viktigt att inte bara se till diagnostik, vård och behandling utan även till förebyggande livsstil.

Att skapa värden för människors hälsa och bättre liv är det gemensamma målet för de forskare, innovatörer och företagare inom life science som arbetar på Medicon Village. Ett 85-tal företag och organisationer är i dagsläget representerade på Medicon Village och potentialen för framgångsrik samverkan är stor. Vid luncher och events – eller som nu när det firas med äppelkaka i caféet – öppnas möjligheter till okonventionella möten och idéskapande över gränserna.

Ett ökat samarbete med såväl Lunds universitet som Region Skåne och en fortsatt inflyttning av nya intressanta bolag inom life science välkomnas av Mats Leifland som nu ser fram mot att fira nästa delmål.

– Det finns fortfarande kontors- och laboratorielokaler kvar att fylla och vår ambition är att vi i nuvarande lokaler ska bli 1 300-1 500 personer, avslutar Mats Leifland.

FAKTA

Medicon Village november 2013

  • 900 personer har nu flyttat in
  • 62 % av lokalytan används
  • 85 företag finns här
  • Totalt 80 000 m2 lokalyta
  • Varav 41 000 m2 labhus

Läs mer på www.mediconvillage.se

Vill du ha fler siffror eller prata med någon av våra medlemmar?
Kontakta:
 
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel. 070-305 70 16

Mats Leifland, VD Medicon Village, tel. 073-337 10 06

    

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det finns fortfarande kontors- och laboratorielokaler kvar att fylla och vår ambition är att vi i nuvarande lokaler ska bli 1 300-1 500 personer..
Mats Leifland, VD