Medicon Village har växt mer än väntat det första året

Den 10 januari firar Medicon Village i Lund ettårsjubileum. På ett år har den nya life science byn växt mer än väntat. Drygt 70 medlemmar är på plats och cirka 570 personer har sin arbetsplats på Medicon Village.

-Vi hade målet att 400 personer skulle ha flyttat in under 2012, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

Det var för exakt ett år sedan som anläggningen, på totalt 80 000 m2, köptes från AstraZeneca i samband med att de flyttade sin forskning till Mölndal. Redan i februari började medlemmarna, eller hyresgästerna, att strömma till Medicon Village. Hittills har medicintekniska bolag, t ex Airsonett ORI, bioteknikbolag såsom Alligator BioScience och NeuroVive Pharmaceutical flyttat in – tillsammans ett 20-tal bolag. Många av dessa bolag finns inom Lund Life Science Incubator, som huserar på Medicon Village. Utöver dessa är ett 50-tal tjänstebolag på plats för att stötta i utveckling från idé till kommersiell produkt, som CRO-bolag, patentbolag, teknikstöd och affärsjurister. Institut såsom det nystartade Life Science Foresight Institute och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är på plats.

Förutom bolagen finns också ett antal andra aktörer på Medicon Village. ESS, European Spallation Source, var de som flyttade in först. Region Skåne finns representerade med Regionalt cancercentrum syd, Epicentrum, Primärvården Skåne, Labmedicin Skåne - Biobank, Skåne Care, Innovator Skåne och ClinTrials Skåne. Lunds universitet är på väg in under våren med grupperingar inom bl a cancerforskning.

-Här finns redan nu såväl forskare, innovationsaktörer som företagare och därmed har vi fått den mix vi önskar. Våra medlemmar täcker upp verksamheter inom allt från prevention och diagnostik till vård och behandling, säger Mats Leifland.

Idag är ungefär hälften av Medicon Village lokaler uthyrda, så fler aktörer inom life science är välkomna. Lokaler där man kan tillverka läkemedel eller använda som renrum för tillverkning av medicintekniska produkter står tomma. Kontor, del i öppna landskap och labb finns att hyra för det lilla bolaget.

En annan viktig del av Medicon Village konceptet är att erbjuda en mötesplats för forskning, innovation och företagande och stå värd för det regionala visionsbyggandet.

-Vi vill erbjuda en plats såväl för idéutbyte och samvaro, som för möten som verkligen skapar tillväxt och driver opinion, säger Mats Leifland.

Ett stort antal event har ägt rum under det gångna året, t ex i samarbete Kemivärlden Biotech, Invest in Skåne och Life Science Sweden, och konferenslokaler hyrs ut till externa konferenser. Sedan i höstas bjuder medlemmarna in på soppluncher varje torsdag, vilket fortsätter under året. Friskvård och gympa har startats tillsammans med Gerdahallen, vilket också kommer att drivas vidare.

Läs mer på www.mediconvillage.se


För frågor, kontakta:

Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16
Mats Leifland, VD Medicon Village, tel. 073-337 10 06

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Här finns redan nu såväl forskare, innovationsaktörer som företagare och därmed har vi fått den mix vi önskar. Våra medlemmar täcker upp verksamheter inom allt från prevention och diagnostik till vård och behandling.
Mats Leifland, VD