Medicon Village och Anagram etablerar samarbete

Anagram tar över event- och restaurangverksamheten

Produktionsbolaget Anagram kommer från den 1 januari 2013 att driva eventverksamheten på Medicon Village i Lund. Även restaurangverksamheten kommer att tas över av Anagram genom underleverantören Sam Hellhager.
- Vi vill ha en liten flexibel aktör som passar väl med vår idé om att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Vi tror att Anagram kan leverera en spännande approach med lokal förankring – både vad gäller mat och event, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

Genom samarbetet med Medicon Village, utökar Anagram sin verksamhet inom eventområdet.
- Medicon Village är en spännande plats för nytänkande. Och just nytänkande ligger i linje med vad vi själva länge prioriterat inom vår verksamhet, säger Martin Persson, VD Anagram.

Diskussionerna har pågått en tid och båda parterna ser ett värde i att utvecklas tillsammans och skapa en bred mötesplats, inte minst för innovation. Eventverksamheten på Medicon Village har haft en lyckad start, och man väljer därför att fortsätta kraftsamlingen runt konferenser och profilerande event:
- Vi vill tillsammans med Anagram skapa nya mötesformer som enar regionen, och även utvecklar life science-branschen, säger Anette Orheim, kommunikationschef på Medicon Village.

Hur eventverksamheten kommer att te sig fortsätter nu Medicon Village och Anagram att definiera och finjustera, ett arbete som kommer att fortsätta utvecklas en bit in på det nya året.

Restaurang och Café Inspira kommer efter årsskiftet att ledas av Sam Hellhager, som har en tidigare bakgrund som uppskattad restaurangansvarig vid AstraZeneca. Sams ambition är att jobba närproducerat och att sprida det bästa av den skånska matkulturen. Restaurangen kommer fortsätta att vara öppen för såväl Medicon Village medlemmar som en bred allmänhet, med lunchservering varje vardag och restaurang och cateringverksamhet i samband med konferenser och event. Nuvarande personal erbjuds att följa med in i den nya verksamheten.

För mer information, kontakta:
Anette Orheim, kommunikationschef, Medicon Village, tel. 070-305 70 16, anette.orheim@mediconvillage.se
Kajsa Jönsson, kommunikationschef, Anagram, tel. 0733-92 18 00, kajsa@anagramproduktion.seTaggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi vill ha en liten flexibel aktör som passar väl med vår idé om att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Vi tror att Anagram kan leverera en spännande approach med lokal förankring – både vad gäller mat och event
Mats Leifland