Medicon Village spränger 1000-personersgränsen och visar ny tillväxtmodell för svensk life science

Idag är det över 1000 personer som arbetar på Medicon Village, och utvecklingen har gått snabbare än förutspått vid starten 2012. En fortsatt tillväxt för svensk life science är kritisk, och Medicon Village visar på hur ett nytt sätt att samarbeta gränsöverskridande kan vara lösningen.

VINNOVA konstaterade nyligen i rapporten ”Global trends with local effects – The Swedish Life Science Industry 1998-2012” att Life Science-industrin minskat med drygt 4 000 anställda i Sverige under de senaste fem åren. Medicon Village visar på en motsatt trend och har skapat en modell för att främja samverkan mellan industri, akademi och offentliga aktörer.

Medlemmarna på Medicon Village arbetar inom områdena prevention, diagnostik samt vård och behandling. Olika organisationsformer samsas om ytorna - såväl forskare som regionala myndigheter och näringsliv finns på plats. Nu arbetar över 1000 personer i fler än 90 medlemsorganisationer: produktbolag, service bolag/ leverantörer, institut, forskning, hälsovård/forskning/administration.


Satsningar på prevention, cancer och nano

För det fortsatta samarbetet ser Mats Leifland, VD på Medicon Village, tre inriktningar: innovationer med inriktning prevention, nanoteknik inom Life Science samt cancerforskning.

– Vi upplever ett ökat tryck på att få igång verksamheter inom prevention. Ett mål är därför att öka kontorsplatser och möjligheter för laboratorieverksamhet och kliniska studier, säger Mats Leifland. Vi ser även att det finns ett ökat behov av nanoprodukter inom Life Science och därför behövs det ett ökat utrymme för den typen av bolag på Medicon Village, både inom inkubatorn och utanför. En tredje inriktning är att vi ska fortsätta arbetet med att skapa en plattform för forskare inom cancerområdet.

Bland företag är intresset för Medicon Village fortsatt stort enligt Kerstin Jakobsson, vice vd affärsutveckling på Medicon Village.

– Viktigt för oss är att attrahera fler forsknings- och utvecklingsbolag, särskilt inom områdena cancer och även prevention; speciellt diabetes och inflammatoriska processer. Även nya teknologiplattformar inom nano och e-hälsa är viktiga, säger Kerstin Jakobsson.


Nya former av finansiering för internationell samverkan

Medicon Village ser internationella samarbeten som en viktig del av konceptet och arbetar både för fler internationella partnerskap och nya nätverk. Under 2015 kommer Medicon Village lansera en ny Life Science stiftelse med internationell förankring, Medicon Village Foundation, byggd på filantropi. Medicon Village Foundation syftar till att främja forskning och innovation som bidrar till att förbättra människors hälsa och bättre liv världen över. Stiftelsen kommer ekonomiskt stödja samverkansprojekt mellan Lund-Schweiz.  Medicon Village arbetar tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne för identifiering av forskningsprojekt som kan kopplas samman med Schweiz ledande universitet och institut.

Medicon Village Foundation ger en möjlighet till finansiering för forskare på Medicon Village och andra platser att bland annat skynda på processen att ta resultat från preklinisk forskning till klinisk tillämpning. Nya internationella nätverk och finansieringsverktyg kommer att användas för att verka för människors hälsa och bättre liv, berättar Ursula Hultkvist Bengtsson, vice vd strategisk utveckling.Vill du ha mer information eller prata med någon av våra medlemmar?
Kontakta oss:
 
Mats Leifland, VD Medicon Village, tel. 073-337 10 06
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel. 070-305 70 16

 

BILAGA

Så växte Medicon Village

2011 bildade Mats Paulsson en stiftelse med målet att Region Skåne och Lunds universitet skulle kunna etablera Medicon Village för forskning och innovation inom medicin och andra livsvetenskaper. Idag finns såväl akademin som regionala myndigheter och näringsliv på plats.

När Medicon Village öppnade portarna i januari 2012 blev ESS huvudkontor bland de första hyresgästerna, helt i linje med ett av målen för Medicon Village som är att skapa en mötesarena som hjälper forskare och företag att starta i tid för att kunna nyttja bland annat ESS för forskning inom Life Science.

En annan viktig del av Medicon Village konceptet är att skapa en god innovationsmiljö och hjälpa uppstartsbolag att växla upp på ett smidigt och effektiv sätt i syfte att bli framgångsrika. Först in på bolagssidan var en inkubator med flera uppstartsbolag. Lunds Life Science Incubator (LSI) flyttade in med 60 personer i mars 2012.

Under Medicon Villages första halvår började Region Skåne flytta in olika verksamheter; bland annat delar av RCC Syd samt Skåne Biobank. Lunds universitet förlade sommaren 2013 ett centrum för cancerforskning till Medicon Village, under hösten följde astrogeobiologer, hälsoekonomer och diabetesforskning.

Under åren som gått har en jämn ström av tjänstebolag och produktionsbolag flyttat in. När Avidicare med testbädd flyttade in i slutet av 2012 blev Medicon Village 600 personer, och när Genovis kom i augusti 2013 blev det 850 personer inom anläggningen.

De som nu senast fick Medicon Village över 1000-strecket var branchorganisationen LIF (Läkemedelsindustriföreningen).

Medicon Village startade sin verksamhet i början av 2012. Här arbetar hela värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village erbjuder en mötesplats för idéutbyte mellan olika aktörer, med målsättningen att skapa tillväxt. På Medicon Village finns 1000 personer fördelade i 90 olika organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och ESS är de största. Läs mer på www.mediconvillage.se.

Medicon Village
Medicon Village startade sin verksamhet i början av 2012. Här arbetar hela värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village erbjuder en mötesplats för idéutbyte mellan olika aktörer, med målsättningen att skapa tillväxt. På Medicon Village finns 1000 personer fördelade i 90 olika organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och ESS är de största. Läs mer på www.mediconvillage.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi upplever ett ökat tryck på att få igång verksamheter inom prevention. Ett mål är därför att öka kontorsplatser och möjligheter för laboratorieverksamhet och kliniska studier, säger Mats Leifland. Vi ser även att det finns ett ökat behov av nanoprodukter inom Life Science och därför behövs det ett ökat utrymme för den typen av bolag på Medicon Village, både inom inkubatorn och utanför. En tredje inriktning är att vi ska fortsätta arbetet med att skapa en plattform för forskare inom cancerområdet
Mats Leifland