Ny behandlingsmetod för svårbehandlad bröstcancer utvecklas av forskare i Lund och Lausanne

En ny behandlingsprincip för att behandla den mest aggressiva typen av bröstcancer. Det har forskargrupper i det internationella samarbetsprojektet L2 Bridge hittat oberoende av varandra och publicerat i två prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter. Nu utvecklar de ett läkemedel för att styra tumörens identitet. Det kan leda till en behandling med befintlig hormonterapi.

L2 Bridge är ett samarbete mellan fyra forskarlag från Lunds universitet, varav tre har sitt säte på Medicon Village, och fyra forskarlag från École polytechnique fédérale de Lausanne och Lausannes universitet i Schweiz. Syftet är att nyttja varandras styrkor och resurser.

Forskarlagen i Lund har sett att icke-hormonkänsliga tumörer, den mest aggressiva och svårbehandlade typen av bröstcancer, kommunicerar med omkringliggande bindväv. Det kan leda till att en hormonkänslig tumör omvandlas till en icke-hormonkänslig typ – som därmed är svårare att behandla. Forskarlaget i Lausanne har beskrivit hur icke-hormonkänsliga cancerceller kapar en signalväg som normalt är aktiv i nervceller. Då kan de sprida sig till och växa i hjärnan. Hjärnmetastaser av bröstcancer är ett betydande kliniskt problem, eftersom läkemedel eller immunceller inte når fram för att bekämpa tumören på grund av blod-hjärn-barriären.

De som får diagnosen icke-hormonkänslig cancer har mer än fyra gånger högre risk att dö av sin sjukdom inom fem år från diagnos jämfört med dem som får diagnosen hormonkänslig cancer.

Kapad kommunikation byter identitet på tumören

”Vi har funnit ett läkemedel som blockerar kommunikationen mellan tumörceller och omkringliggande bindväv. Under vissa omständigheter gör denna kommunikation om tumören till en hormonkänslig tumör. Då kan man använda befintliga läkemedel för hormonpositiv bröstcancer”, förklarar Kristian Pietras på Lunds universitets avdelning för translationell cancerforskning som har sitt säte på Medicon Village.

Därför testar forskarna ett nytt mål för ett läkemedel, vars verkningsmekanism i nuläget inte är till för att behandla aggressiv bröstcancer.

”Det som nu är intressant att följa upp är om det finns några gemensamma nämnare i våra behandlingsprinciper. Det kan kanske ge synergieffekter att använda båda behandlingarna tillsammans? Det är framförallt det arbetet som vi nu samordnar med Lausanne”, berättar professor Kristian Pietras.

Förutom studierna av aggressiv bröstcancer, samarbetar andra forskargrupper inom L2 Bridge kring upptäckt av nya målmolekyler för immunterapi mot cancer.

”Lausanne har satsat oerhört hårt på cancerforskning de senaste 10 åren och i vissa områden är de världsledande. För oss är det spännande att se den utvecklingen och kunna inspireras av dem. Framöver hoppas vi kunna fördjupa och utvidga vårt pågående samarbete även inom andra områden av cancerforskning för att knyta våra lärosäten än närmare varandra”, förklarar professor Kristian Pietras.

Medicon Village sitter cancerforskare från Lunds universitet. De tillhör Medicinska fakultetens Avdelningen för onkologi och patologi, Translationell cancerforskning samt CREATE Health från Lunds tekniska högskola. Deras mål är förbättrad diagnostik, vård och behandling för cancerpatienter.

Läs mer på Lunds universitets hemsida HÄR.

För ytterligare information kontakta:

Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16, anette.orheim@mediconvillage.se

Professor Kristian Pietras på Lunds universitets avdelning för translationell cancerforskning med säte på Medicon Village, tel +46 46 222 64 29, kristian.pietras@med.lu.se

Katrin Ståhl, pressansvarig vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, tel 0725-27 97 97, katrin.stahl@med.lu.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi har funnit ett läkemedel som blockerar kommunikationen mellan tumörceller och omkringliggande bindväv. Under vissa omständigheter gör denna kommunikation om tumören till en hormonkänslig tumör. Då kan man använda befintliga läkemedel för hormonpositiv bröstcancer
Kristian Pietras på Lunds universitets avdelning för translationell cancerforskning, som har sitt säte på Medicon Village