Nya Scheeletorget med nytt kontorshus öppnar upp Medicon Village

Ett nytt torg, Scheeletorget, ska binda samman Medicon Village med den s k Forskarparken, Ideon Science Park och Spartaområdet. Medicon Village nya kontorsbyggnad, i sex våningar, kommer kopplas till torget och bilda en ny, öppen entré till Medicon Village. Detta beslutades igår i Byggnadsnämnden i Lunds kommun.

Life science parken Medicon Village växer. Medlemmarna expanderar och fler verksamheter är på väg att flytta in.
- Våra medlemsbolag går bra och behöver expandera. Vi vill också erbjuda plats för fler både större och mindre bolag, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village.

Utbyggnaden av Medicon Village med nytt kontorshus, anslutande till ett nytt torg och en ombyggnad av Scheelevägen, är viktig för hela miljön.

- Utbyggnaden och utvecklingen av stadsmiljön ger goda förutsättningar för en attraktiv och konkurrenskraftig stadsdel i framtiden. Den nya byggnaden är en del i en sammanhållen strategi där Medicon Village och Ideon öppnas upp och integreras med omgivande stadsdelar, säger Ole Kasimir, planchef på Lunds kommun.

Medicon Village har i samverkan med Lunds kommun arbetat fram en utvecklingsplan som bildar underlag för det ramprogram som beslutades hösten 2014. Den nya detaljplanen reglerar kontorshuset som ska byggas och hur exploateringen ska genomföras av det nya torget, Scheeletorget, i anslutning till parkområdet Forskarparken.

Nytt kontorshus för stora och små bolag

Det sex våningar höga kontorshuset kommer att bestå av tre huskroppar med en sammanlagd yta på 16 000 kvm. Huset, som ansluter till Scheeletorget och Forskarparken, kommer att bilda den nya entrén till Medicon Village.

Det nya kontorshuset öppnar upp för såväl större som mindre verksamheter inom life science. Miljön ska erbjuda moderna och flexibla kontorsytor, mötesplatser och även enklare laboratorier. På bottenvåningarna blir det mötes- och konferensytor. I husets mellanplan kommer små verksamheter kunna hyra mindre kontor eller arbetsplatser. På de övre planen ska större bolag som har behov av mer sammanhållna ytor kunna etablera sig. Det nya kontorshuset – tillsammans med de redan befintliga ytorna på Medicon Village - ska underlätta för life science bolag att växa från idé till kommersialisering.

- Mötesplatsen för planerade och oplanerade möten med mixen av forskare och bolag gör oss till en unik life science park. Genom att erbjuda lokallösningar som gör det möjligt för verksamheterna att växa kan vi skapa förutsättningar för ett komplett forsknings- och innovationscentrum inom medicin och livsvetenskaper, säger Kerstin Jakobsson, vice VD på Medicon Village.

Byggstart beräknas till våren 2017 med färdig byggnad i slutet av 2018. Planen är att delar av det nya Scheeletorget ska färdigställas ungefär samtidigt.

För ytterligare information kontakta:
Erik Jagesten, fastighetschef Medicon Village AB, tel 070-520 67 60, Erik.jagesten@mediconvillage.se
Kerstin Jakobsson, vVD Medicon Village AB, tel 070-550 45 40, Kerstin.jakobsson@mediconvillage.se
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village AB, tel 070-305 70 16, Anette.orheim@mediconvillage.se

Om Medicon Village
På Medicon Village arbetar forskare, innovatörer och bolag tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Aktörerna är verksamma inom prevention, diagnostik, behandling och vård.
I life science parken finns idag drygt 1500 personer på plats i fler än 110 olika organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och ESS är de största. Här får det lilla företaget det stora företagets fördelar genom att befinna sig i en miljö för erfarenhetsutbyte, tillväxt och samverkan.

Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan på Medicon Village cirka 80 000 kvm, av vilka drygt 40 000 kvm är laboratoriehus.

Medicon Village ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsens överskott går tillbaka till forskning och innovation.

Taggar:

Om oss

Medicon Village är en life science by för forskning , innovation och näringsliv. Cirka 1800 personer och drygt 140 organisationer är på plats. Verksamheten på Medicon Village är uppdelad i två bolag - Medicon Village Fastighets AB och Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelseformen innebär att eventuella överskott alltid går tillbaka till forskning och innovation. Läs mer på www.mediconvillage.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Mötesplatsen för planerade och oplanerade möten med mixen av forskare och bolag gör oss till en unik life science park. Genom att erbjuda lokallösningar som gör det möjligt för verksamheterna att växa kan vi skapa förutsättningar för ett komplett forsknings- och innovationscentrum inom medicin och livsvetenskaper, säger Kerstin Jakobsson, vice VD på Medicon Village.
Kerstin Jakobsson, vice VD