Öresundsregionen på kartan över framtidens Life Science

Riskkapital och arbetskraft i skön förening

Framtiden för svensk och dansk Life Science är temat då Medicon Village på onsdag, den 28 mars, slår upp portarna för en stor nätverksdag, arrangerad av Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidsskrift. Trenden att små bolag står för utvecklingen av nya läkemedelssubstanser och de stora bolagen kommer in först i ett senare skede är ett ämne som kommer att lyftas. Och, hur kan det danska riskkapitalet förenas med den svenska arbetskraften?

Intresset för dagen är stort. Drygt 420 deltagare och över 60 utställare är anmälda:
– Det har varit fullbokat flera veckor i förväg, berättar Maria Eriksson, mediechef och projektansvarig på Kemivärlden Biotech. Det handlar nog om att många är nyfikna på Medicon Village. Ur askan efter AstraZenecas nedläggning framstår Medicon Village som en samling lyckade små plantor. Det är viktigt att sprida denna optimism, inte minst nu när AstraZeneca lägger ner verksamheten även i Södertälje.

Vad kan då svensk och dansk life science lära av varandra?

– Svenska bolag måste haka på danska, som har bättre tillgång till riskkapital. Och danska bolag är beroende av svensk arbetskraft, säger Björn Walse, VD för SARomics Biostructures och en av talarna under nätverksdagen. Han efterlyser speciella Öresundsfonder med pengar öronmärkta för samarbetsprojekt mellan danska och svenska bolag.

– Danskar kan lära sig arbeta mer strukturerat och svenskar kan lära sig att fatta beslut snabbare, säger Kirsten Drejer, från det danska företaget Symphogen.

Nätverksdagen är tänkt att i första hand fungera som en mötesplats för branschens aktörer i Öresundsregionen samtidigt som företagen ges möjlighet att hitta nya kunder och ny arbetskraft. Tanken är också att skapa en avslappnad miljö där debatter kan födas. Deltagarna kommer inte bara från Sverige och Danmark utan även från till exempel Storbritannien och Tyskland, vilket visar Öresundsregionens värde för Life Science branschen.


Kontakt
Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16

Medicon Village ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser att etableras.
www.mediconvillage.se

BAKGRUND - MER OM DAGEN

SARomics Biostructures är ett av bolagen som alldeles nyligen flyttat in på Medicon Village. Företaget som sysselsätter sju personer tillhör Lund Life Science Incubator. Deras affärsidé bygger på analys av strukturen för proteiner (målmolekyler för läkemedelssubstanser) och för komplex av proteiner och småmolekyler . För detta används röntgenkristallografi, som görs på MAX-lab. Hittills har man fokuserat på att utföra analyser på kundernas egna prover, men framöver vill man gärna ta fram egna läkemedelssubstanser. Björn Walse, VD för SARomics Biostructures, är en av talarna under nätverksdagen:

– Jag kommer att ge exempel på hur teknologin som mitt företag använder kan förkorta läkemedelsutvecklingen från 10-15 år till rekordsnabba 6 år, från den allra första lilla idén till godkänt läkemedel.

Förhoppningen är att verksamheten får en skjuts med nya MAXIV. Björn Walse tror att hans bolag och idén med Medicon Village ligger rätt i tiden:

– Vi går allt mer mot att det är små bolag som står för utvecklingen av nya läkemedelssubstanser. De stora bolagen kommer in först i ett senare skede, till exempel i den kliniska fasen.

Företaget Truly Translational, som finns på Medicon Village, som en del av Lund Science Incubator, är ett levande exempel på denna trend. Dess tre grundare jobbade tidigare på AstraZeneca i Lund och vid nedläggningen startade de eget tillsammans. Företaget tillhandahåller hjälp med att lägga upp strategier vid läkemedelsutveckling, från projektidé till tidiga kliniska tester. På nätverksdagen kommer Charlott Brunmark från Truly Translational att berätta om sin och kollegornas resa från anställda på ett storföretag till egna företagare:

– Jag ser fram emot onsdagen. Det är viktigt att dra nytta av den nyfikenhet som Medicon Village väcker. Vi har mycket att lära av varandra. Tillsammans är vi en stark region som kan hävda oss i resten av världen, säger Charlott Brunmark.

Kirsten Drejer, från det danska företaget Symphogen, kommer också tala under dagen. Symphogen inriktar sig på att ta fram målspecifika antikroppar för behandling av bland annat infektionssjukdomar och cancer.

Kirsten Drejer hoppas på att Medicon Village kan bidra till att stärka Life Science i Öresundsregionen så att kapital och kunskap stannar kvar.
 

 

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det har varit fullbokat flera veckor i förväg, Det handlar nog om att många är nyfikna på Medicon Village. Ur askan efter AstraZenecas nedläggning framstår Medicon Village som en samling lyckade små plantor. Det är viktigt att sprida denna optimism, inte minst nu när AstraZeneca lägger ner verksamheten även i Södertälje.
Maria Eriksson, mediechef och projektansvarig på Kemivärlden Biotech