Regional kraftsamling för utveckling på Medicon Village

Report this content

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet har enats om ett samlat stöd av innovations- och mötesverksamheten vid Medicon Village Science Park.
- En science park med spetsutveckling inom life science är viktig för tillväxten i regionen. Genom ett ökat samarbete skapar vi förutsättningar för fler nya produkter och tjänster som gynnar människors hälsa och bättre liv, säger Anders Sundström, ledamot i Medicon Village ägarstiftelse.

Parterna vill tillsammans driva tillväxt och fortsatt utveckling av life science området inom forskning, innovation och företagande genom att stödja innovationssystemet och mötesplatsen på Medicon Village. Därför avsätter man totalt sju miljoner kronor för särskilda projekt och stöd till inkubation och utveckling av bolag inom livsvetenskaper och hälsa.

I och med det fördjupade samarbetet bildar ägarstiftelsen två bolag – ett för fastigheterna och ett för utvecklingen av innovationssystem och mötesplats. Fastighetsverksamheten finns i Medicon Village Fastighets AB, medan innovationsverksamheten förs över till ett nytt bolag, Medicon Village Innovations AB. Båda bolagen är helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Styrelseledamöter för Medicon Village Innovations AB kommer utses från ägarstiftelsen, Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet.

- Denna uppdelning stärker utvecklingen av Medicon Village Science Park och för de som är verksamma i miljön innebär uppdelningen en ytterligare förbättring, säger Anders Sundström.

Kommentarer:

Region Skåne
”Medicon Village Science Park är en viktig aktör för att förverkliga Region Skånes satsning runt personlig hälsa, där utveckling och innovation är avgörande för att få fram nya produkter och processer”, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne.

Lunds universitet
”Ett flertal bolag på Medicon Village är sprungna ur forskning på Lunds universitet. För att gå hela vägen från forskning till bolag krävs ett gott klimat för innovation och en stark inkubator”, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

Lunds kommun
”Medicon Village är en framgångssaga, som visar på styrkan i en fysisk plats där möten och innovation kan ske. En science park inom life science är viktig för att bibehålla spetskompetensen och fortsätta skapa tillväxt och fler arbetstillfällen i vår region”, säger Anders Almgren, kommunalråd i Lunds kommun.

För frågor, kontakta:
Anders Sundström, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, anders.sundstrom@bestmail.se, tel. 0705-89 19 11.
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, anette.orheim@mediconvillage.se, tel. 070-305 70 16

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

En science park med spetsutveckling inom life science är viktig för tillväxten i regionen. Genom ett ökat samarbete skapar vi förutsättningar för fler nya produkter och tjänster som gynnar människors hälsa och bättre liv
Anders Sundström, ledamot i Medicon Village ägarstiftelse