Sanitetsrevolution på Haiti prisas vid EAT Global Innovation Award

Report this content

Redan som 14-åring såg Mats Paulsson och hans bror möjligheten att tjäna pengar på sopsortering och samtidigt göra gott för miljön. Det var så PEAB startade, och även om Mats Paulsson och brodern var före sin tid skulle det visa sig att trägen vinner. Vinnaren av EAT Global Innovation Award hade en liknande affärsidé – men på Haiti. Representanter från SOIL tar ikväll emot det prestigefulla priset, som delas ut av Mats Paulsson tillsammans med Gunhild Stordalen, grundare av EAT.

-Vi vill att priset ska ha global impact. Idag ökar hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes, samtidigt som en stor del av befolkningen svälter. Och detta i kombination med att matproduktionen är vår tids största miljöbov, säger Gunhild Stordalen.

Idéen med priset kom från Gunhild Stordalen, instiftare av EAT, och Mats Paulsson, grundare av den stiftelse som äger life science byn Medicon Village i Lund.
Gunhild och Mats träffades för första gången för två år sedan. De insåg snabbt att de båda brann för forskning och innovation runt hälsa. Mats bjöd ner Gunhild till Medicon Village, och samarbetet tog fast form. Medicon Village är nu strategisk partner till EAT, och vice VD Ursula Hultkvist Bengtsson sitter som juryordförande för EAT Global Innovation Award.

-Om forskning, vård och andra aktörer samarbetar med näringslivet kan vi göra så mycket mer. När Gunhild berättade om EAT och deras fina arbete tände jag direkt, säger Mats Paulsson.

Sanitetstjänster som gynnar miljö och socialt företagande
EAT Global Innovation Award uppmärksammar personer som utvecklar socialt företagande och innovation inom livsmedelssystemet och sfären för livsmedel, hälsa och hållbarhet. Produkten eller processen ska ha utvecklats på individuellt initiativ, vara skalbar och ge effektiva lösningar på problem eller behov. Vinnaren får ett kontantpris på 25 000 US-dollar, donerat av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.
Årets vinnare är initiativet SOIL, med grundaren Sasha Kramer. Sedan 2006 har SOIL omvandlat avfall till resurser på Haiti. Målet är att på ett ekologiskt sätt tillvarata mänskligt avfall, och använda detta som en organisk kompost för Haitis svårt utarmade jordar. Samtidigt skapar man ekonomiska möjligheter i några av världens mest resursfattiga samhällen. Över 3 500 personer har fått tillgång till EcoSan-toaletter genom EkoLakay, SOILs växande pilotprojekt för socialt företagande. Över 900 000 liter avloppsvatten behandlas varje år, och drygt 280 000 liter kompost säljs för användning inom jordbruk och återbeskogning över hela Haiti.
Läs mer om SOIL- Sustainable Organic Integrated Livelihoods, https://www.oursoil.org/

För frågor, kontakta:
Anette Orheim, kommunikationschef, Medicon Village, tel 070-305 70 16, anette.orheim@mediconvillage.se
Tonje F. Lacher, Press Contact EAT Stockholm Food Forum, +47 90651019, tonje@eatforum.org

BAKGRUND

Sasha Kramer, grundare av SOIL

Dr Sasha Kramer är ekolog och människorättskämpe. Hon har bott och varit verksam på Haiti sedan 2004. Hon tog sin doktorsexamen i ekologi vid Stanford University 2006. Samma år var hon med och grundade SOIL, samtidigt som hon bedrev forskning vid Stanfords centrum för tvärvetenskaplig forskning med global inriktning, Research on Global Projects. Sasha ägnar större delen av sin tid åt sitt arbete på Haiti men arbetar också på global nivå med att främja återvinning av näringsämnen i humanavfall, hjälpa till med genomförandet av projekt för hållbar sanitet och inspirera människor i hela världen att delta i sanitetsrevolutionen. Sasha är docent i internationella studier och gästforskare vid University of Miamis center för Latinamerikastudier. Hon är också National Geographic Emerging Explorer, Architect of the Future vid Waldzell Institute och utnämndes 2014 till årets sociala entreprenör av Schwab Foundation.

Som medgrundare och vd för SOIL fyllde Sasha en viktig funktion för att föra ekosanitet till Haiti 2006. Hon bidrog genom detta till att införa en såväl säker som miljömässigt hållbar sanitetslösning i ett land som var i stort behov av båda delarna. Sasha är också en av de drivande bakom SOIL:s arbete med att utveckla modeller för socialt företagande som kan leda till att sanitetstjänster inklusive produktion och distribution av kompost även blir ekonomiskt hållbara. Hon har också etablerat och övervakar SOIL:s program för jordbruksforskning, som innebär att SOIL:s kompost prövas på olika lokala grödor för att förbättra de haitiska jordbrukarnas utkomstmöjligheter och öka livsmedelssäkerheten på Haiti.

I Dr Sasha Kramers frånvaro tas priset tas emot av en kollega - medicinska direktören Leah Nevada Page.

Kriterier - EAT Global Innovation Award (GIA)

För att komma i fråga för priset måste projektet, produkten eller processen tillgodose ett otillfredsställt behov inom livsmedelssystemet (från jord till bord, inklusive avfall) samtidigt som det löser minst ett hälso- och ett miljöproblem.

Målen kan nås på lokal eller global nivå. Innovationerna kan vara i begrepps- eller idéfasen eller föreligga som pilotprojekt eller fullskaliga projekt. Företräde ges åt fullskaliga projekt. Vidare ska innovationen bygga på en tvärvetenskaplig strategi, som omfattar mer än en disciplin och en sektor samt vara kostnadseffektiv och företagsekonomiskt genomförbar.
Innovationen eller verksamheten ska uppnå något av följande:
- Förbättra eller utnyttja livsmedel som ett verktyg för att förebygga sjukdom.
- Sätta fokus på eller utveckla effektivitet och hållbarhet inom livsmedelssystemet.
- Öka och förbättra tillgång, säljbarhet, konsumtion eller tillgänglighet till sunda och miljömässigt hållbara livsmedelsprodukter.
- Minska livsmedelsavfall och negativa externa effekter (på människors hälsa eller miljön).
- Förbättra livsmedels näringskvalitet.

Jury - EAT Global Innovation Award (GIA)

Juryn utgörs av högprofilerade experter inom områdena livsmedelsvetenskap, innovation, kommunikation och digital media, företagande och entreprenörskap, folkhälsa och miljövetenskap:

- Dr Ursula Hultkvist Bengtsson, vice vd, Medicon Village och juryns ordförande
- Michiel Bakker, Director of Global Food Services, Google Inc.
- Dr Mo Ibrahim, grundare och ordförande för Mo Ibrahim Foundation
- Professor Ann Thrupp, Director, Berkeley Food Institute
- Mark Beaumont, Project Director, Global Forum for Innovation in  Agriculture
- Gary Knell, CEO, National Geographic Society
- Sara Roversi, Grundare och ansvarig för Social Mission, You Can Group & Future Food  Institute

Prispartners - EAT Global Innovation Award (GIA)

EAT är ett globalt initiativ med fokus på sfären livsmedel, folkhälsa och hållbarhet. Initiativets organisatoriska centrum är ett tvärdisciplinärt nätverk av världsledande akademiska institutioner som i samverkan för forskningen om sunda och hållbara livsmedelssystem framåt inom områdena livsmedelsvetenskap, folkhälsa och nutrition, miljö- och veterinärvetenskap. EAT har även partnerorganisationer inom den privata sektorn, den offentliga sektorn och civilsamhället för att kunna erbjuda en tvärsektoriell plattform för dialog, kunskapsdelning och gemensam utveckling av lösningar för bättre livsmedelssystem. Medicon Village är strategisk partner till EAT.

Medicon Village startade sin verksamhet i början av 2012. På Medicon Village arbetar hela värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. På plats är cirka 1200 personer i 100 olika organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och European Spallation Source (ESS) är de största. Medicon Village ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsens överskott går tillbaka till forskning och innovation.

Mats Paulssons stiftelse, som äger Medicon Village, grundades 2011 av Mats Paulsson, tidigare vd för Peab AB och SkiStar AB. Stiftelsens ändamål är att främja forskning, primärt inom medicin och andra livsvetenskaper, för att främja vård, utveckling, innovation och samhällsutveckling.

Global Forum for Innovations in Agriculture lanserades i februari 2014 med Abu Dhabi som värd och i partnerskap med Abu Dhabi Food Control Authority. Forumets ändamål är att presentera världens största samling av hållbara lösningar för jordbruket vid en årlig sammankomst för intressenter i Abu Dhabi. Det första GFIA-evenemanget samlade över 3 200 av världens främsta hjärnor för att visa hur revolutionerande teknik kan föda världen, och tilldelades 2014 års Middle East Event Award för bästa möte/konferens.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Om forskning, vård och andra aktörer samarbetar med näringslivet kan vi göra så mycket mer. När Gunhild berättade om EAT och deras fina arbete tände jag direkt.
Mats Paulsson, donator av priset samt grundare av den stiftelse som äger Medicon Village.