Science Skills – en ny kugge för kompetens och jobb

- För en väl fungerande värdekedja från forskning till färdig produkt behöver Öresundsregionen förstärka kompetenskedjan.
Det säger Allan Larsson, som tillsammans med Medicon Village AB och Handelskammaren grundat Science Skills, som ska fungera som en ny kugge i kompetensmaskineriet. Science Skills etablerades som ekonomisk förening den 9 april. Starten skedde på Residenset med landshövding Margareta Pålsson som ambassadör för initiativet. Science Skills har av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta fått en grundplåt för starten av verksamheten.

Bakgrunden till initiativet är att gårdagens institutioner har svårt att klara 2010-talets utmaningar. De som söker jobb har svårt att komma in eller tillbaka på arbetsmarknaden samtidigt som företag har problem att hitta rätt kompetens. Science Skills vill anta utmaningen att få hela kompetenskedjan att fungera - steget från utbildning till arbete, steget vidare till ny kompetens och nytt jobb men också vägen tillbaka när företag lägger ner. Arbetet ska ske genom samverkan i nya former med många olika aktörer inom utbildning, rekrytering och omställning. Science Skills ska inte ersätta nuvarande aktörer, men se till att fylla luckor och förbättra samarbetet.

Science Skills blir en ny organisation med beprövad erfarenhet. Konceptet bygger på erfarenheter från nedläggningen av AstraZeneca där mer än 85 % av de anställda hade hittat nya jobb, startat eget eller på annat sätt skapat en ny framtid vid tiden för stängningen. Den arbetsgrupp som skapade konceptet för Medicon Village lade också grunden för finansieringen från Europeiska Globaliseringsfonden (EGF) och skapade embryot till det nya sättet att arbeta. Genom pengar från EGF skräddarsyddes utbildningar för omställning. I december i fjol tog 14 före detta AstraZeneca-forskare examen som apotekare.  En karriärmässa arrangerades i höstas genom projektet Medicon Skills. Genom denna typ av event kan företagen träffa motiverade personer och utöka sina nätverk. På det här sättet kan de traditionella vägarna att rekrytera moderniseras, så att det tar mindre tid att finna nya kompetenser

I kommande projekt skall Science Skills satsa på att bygga en brygga mellan studier och arbetsliv genom praktik och mentorskap. Just nu förs dialoger med Lunds Universitet kring hur man kan konkretisera detta. Science Skills syftar till att attrahera, behålla och integrera internationell kompetens i Skåne. Många toppforskare som rekryteras till t ex ESS har en familj med sig. Här vill man engagera sig i frågan hur medföljande partner kan få jobb.

Allan Larsson är ordförande i styrelsen med Stephan Müchler, VD Handelskammaren, och Ursula Hultkvist Bengtsson, vice VD Medicon Village AB, som ledamöter. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ger med ett utvecklingsbidrag stöd till uppstarten av den ekonomiska föreningen.

- För oss på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är det mycket positivt att kunna bidra till att denna nya länk mellan näringsliv och kompetens skapas i regionen. Vår förhoppning är att Science Skills blir det dynamiska forum som idag efterfrågas av både företag och akademiker, och att en enklare matchning kan ske till gagn för både individen och näringslivet, säger Eva Ramel, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.


Kontakt:

Annika Svensson Dalgren, interim verksamhetsansvarig Science Skills, tel 0709-13 16 22

Annika Antius, interim affärsutvecklare Science Skills, tel 0703-05 61 23

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

För en väl fungerande värdekedja från forskning till färdig produkt behöver Öresundsregionen förstärka kompetenskedjan.
Allan Larsson