Triple helix-konstruktioner  – lönar det sig att samarbeta för tillväxt?

Tid för seminariet: Den 3 juli 2013 - 13:00 till 16:00
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3 Donnersgatan/Cramérgatan. Lokal B51.
Arrangör: Medicon Village AB, Region Skåne och Lunds universitet

I ett alltmer komplext samhälle behöver vi tillsammans bli starkare för att nå tillväxt. Hur underlättas klustersamverkan? Vilka fr​amgångsfaktorer och hinder finns, och hur stöttar akademi, näringsliv och det politiska Sverige varandra?

Triple helix-konstruktioner, eller andra gräns-överskridande arbetssätt mellan aktörer och branscher, håller på att bli det gängse sättet att arbeta. Medicon Village, Region Skåne och Lunds universitet delar med sig av erfarenheter inom bl a skånsk-danska projekt och EU-baserade samarbeten, t ex ett Drug Delivery center, kompetenscentret Medicon Skills och satsningar inom hälsa och prevention. 

Under träffen bjuds andra kluster, science parks, myndigheter och politiker in, och tillsammans diskuterar vi hur öppen samverkan kan skapa tillväxt för Sverige. Hur ser en framgångsrik modell ut, där vi kan turas om att ta lead, och där såväl kris som möjlighet länkar oss samman? Hur nyttjar vi klustersamverkan för att driva opinion? Vilken hjälp kan vi ge varandra, och vilket stöd behövs från politiker, och myndigheter?

Medverkande:  Allan Larsson, chefsförhandlare vid tillkomsten av Medicon Village. Mats Leifland, VD, Medicon Village AB. Helena Ekdahl, grundare av Labjoy, Roland Andersson, professor och en av initiativtagarma till ett Drug Delivery center, Lunds universitet. Ursula Hultkvist Bengtsson, vice VD och instiftare av ett triple helix baserat Advisory Board, Medicon Village AB. Lotta Törner, VD, Skånes Livsmedelsakademi. Inger Björck, professor och föreståndare, Antidiabetic Food Centre. Malin Eggertz Forsmark, VD, World Village of Women Sports. 

Moderator: Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör på Sydsvenskan.

Anmälan på: http://www.mediconvillage.se/sv/events/almedalen-triple-helix-konstruktioner-lonar-det-sig-att-samarbeta-tillvaxt

Välkommen!

Taggar:

Media

Media