ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I MEDICOVER

Antalet röster i Medicover AB (publ) (”Medicover”) har ändrats genom omvandlingar av totalt 13 960 A-aktier till B-aktier genomförda i januari efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 133 335 195 aktier i Medicover, varav 81 334 201 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 81 334 201 röster, och 52 000 994 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 5 200 099,4 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 86 534 300,4.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director – Corporate Communications & Investor Relations

Telefon: 0733 666 599

E-post: paula.treutiger@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018, kl. 10.00.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera