Antal aktier och röster i Medicover

Antalet röster i Medicover AB (publ) (”Medicover”) har ändrats genom omvandlingar av totalt 16 735 A-aktier till B-aktier genomförda i juli efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 135 735 195 aktier i Medicover, varav 78 803 616 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 78 803 616 röster, 54 531 579 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 5 453 157,90 röster och 2 400 000 är C-aktier, som tillsammans berättigar till 240 000 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 84 496 773,90.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019, kl. 10.30.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2018, så uppgick Medicovers omsättning till 672 MEUR och anställda till 20 970. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Prenumerera