Antal aktier och röster i Medicover

Report this content

Antalet röster i Medicover AB (publ) (”Medicover”) har ändrats genom omvandlingar av totalt 5 065 A-aktier till B-aktier genomförda i oktober efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 135 735 195 aktier i Medicover, varav 78 796 431 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 78 796 431 röster, 54 538 764 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 5 453 876,4 röster och 2 400 000 är C-aktier, som tillsammans berättigar till 240 000 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 84 490 307,4.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019, kl. 10.00.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2018, så uppgick Medicovers omsättning till 672 MEUR och anställda till 20 970. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Prenumerera