Antal aktier och röster i Medicover

Antalet aktier och röster i Medicover AB (publ) ("Medicover") har förändrats med anledning av den nyligen genomförda riktade nyemissionen av 15 000 000 B-aktier (för mer information, se bolagets pressmeddelande den 10 juni 2020). Genom nyemissionen ökade antalet B-aktier med 15 000 000 och antalet röster ökade med 1 500 000.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 150 735 195 aktier i Medicover, varav 78 751 431 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 78 751 431 röster, 69 599 120 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 6 959 912 röster och 2 384 644 är C-aktier, som tillsammans berättigar till 238 464,4 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 85 949 807,4.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020, kl. 10.00.

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och anställda till 28 800. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera