Antal aktier och röster i Medicover

Report this content

Antalet röster i Medicover AB (publ) (”Medicover”) har ändrats genom omvandlingar av totalt 610 A-aktier till B-aktier genomförda i mars efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 150 735 195 aktier i Medicover, varav 78 551 271 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 78 551 271 röster, 69 799 280 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 6 979 928 röster och 2 384 644 är C-aktier, som tillsammans berättigar till 238 464,40 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 85 769 663,40.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

 

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021, kl. 10.00.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera