Antal aktier och röster i Medicover

Report this content

Antalet röster i Medicover AB (publ) (“Medicover”) har ändrats genom omvandlingar av totalt 150 000 A-aktier till B-aktier genomförda i april efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 151 935 195 aktier i Medicover, varav 77 399 276 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 77 399 276 röster, 70 951 275 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 7 095 127,5 röster och 3 584 644 är C-aktier, som tillsammans berättigar till 358 464,4 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 84 852 867,9.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

 

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april, kl. 10.00 CEST.

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera