Delårsrapport januari–mars 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 23,3 procent till 199,7 MEUR (161,9 MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 15,4 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,3 MEUR (9,0 MEUR), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,7 procent (5,6 procent).
  • Nettoresultatet uppgick till 6,9 MEUR (8,5 MEUR), vilket ger en vinstmarginal på 3,5 procent (5,3 procent).
  • EBITDA ökade med 23,9 procent till 27,5 MEUR (22,2 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 13,8 procent (13,7 procent).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 24,1 MEUR (13,7 MEUR).
  • Vinst per aktie efter utspädning var 0,046 EUR (0,060 EUR).
  • Medlemsantalet ökade med 14,5 procent till 1 232 000.

  OMSÄTTNING OCH RESULTAT

  Miljoner euro, MEUR Kv 1 2019 Kv 1 2018 Förändring Helår 2018
  Nettoomsättning  199,7 161,9 23% 671,6 
  Rörelseresultat 11,3 9,0 26% 33,7
  Rörelsemarginal, % 5,7% 5,6% 5,0%
  Nettoresultat 6,9 8,5 -19% 24,2
  Vinstmarginal, % 3,5% 5,3% 3,6%
  Vinst per aktie före/efter utspädning, EUR 0,046 0,060 -23% 0,167
  EBITDA 27,5 22,2 24% 90,7
  EBITDA-marginal, % 13,8% 13,7% 13,5%
  EBITDAaL 18,5 14,5 28% 58,5
  EBITDAaL-marginal, % 9,3% 9,0% 8,7%
  EBITA 12,5 9,6 30% 37,0
  EBITA-marginal, % 6,3% 5,9% 5,5%

  För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 9.

  Samtliga jämförelsetal har omräknats för effekten av tillämpningen av IFRS 16, Leasingavtal jämfört med den tidigare publicerade koncernredovisningen för 2018. Se pressmeddelande med information om omräkningen publicerat den 17 april 2019.

  Kontaktuppgifter 
  För ytterligare information kontakta:
  Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
  Telefon: 070-303 32 72
  E-post: hanna.bjellquist@medicover.com 

  Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 8.00 CEST. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com.

  Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com 

  Taggar:

  Om oss

  Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com