Delårsrapport juli–september 2017

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 16,0 procent till 144,0 MEUR (124,1 MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 13,2 procent.

 • Rörelseresultatet uppgick till 8,5 MEUR (6,7 MEUR), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,9 procent (5,4 procent).

 • Nettoresultatet uppgick till 4,3 MEUR (3,2 MEUR), vilket ger en nettorörelsemarginal på 3,0 procent (2,6 procent).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 MEUR (10,6 MEUR).

 • Vinsten per aktie/efter utspädning var 0,030 EUR (0,030 EUR).

 • EBITDA ökade med 20,0 procent till 15,0 MEUR (12,5 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 10,4 procent (10,1 procent).

  Nio månader

 • Nettoomsättningen ökade med 17,2 procent till 427,5 MEUR (364,8 MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 15,0 procent.

 • Nettoresultatet uppgick till 11,0 MEUR (4,8 MEUR), vilket motsvarar envinstmarginal på 2,6 procent (1,3 procent).

 • EBITDA ökade med 22,4 procent till 40,4 MEUR (33,0 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 9,5 procent (9,0 procent). Exklusive kostnader för för börsnoteringen ökade EBITDA med 27,9 procent till 42,2 MEUR, vilket ger en marginal på 9,9 procent.

 • Antalet medlemmar ökade med 18,2 procent och uppgick per den 30 september 2017 till 1 miljon (846 000). Antalet genomförda laboratorietester under de första nio månaderna ökade med 9,4 procent till 93,0 miljoner (85,0 miljoner).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro (MEUR) Kv 3 2017 Kv 3 2016 Förändring 9M 2017 9M 2016 Förändring Helår 2016
Nettoomsättning 144,0 124,1 16,0% 427,5 364,8 17,2% 497,3
Rörelseresultat 8,5 6,7 26,9% 21,0 13,7 53,3% 17,6
Rörelsemarginal, % 5,9% 5,4% 4,9% 3,8% 3,5%
Nettoresultat 4,3 3,2 34,4% 11,0 4,8 129,2% 6,5
Vinstmarginal, % 3,0% 2,6% 2,6% 1,3% 1,3%
Vinst per aktie, EUR 0,030 0,030 i/m 0,085 0,038 123,7% 0,046
Vinst per aktie efter utspädning, EUR 0,030 0,030 i/m 0,085 0,037 129,7% 0,045
EBITDA[1] 15,0 12,5 20,0% 40,4 33,0 22,4% 44,3
EBITDA-marginal, % 10,4% 10,1% 9,5% 9,0% 8,9%

[1] För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 9


Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 8.00 CET. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director Corporate Communications & Investor Relations

Tel: 0733-666599
Mail: paula.treutiger@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera