Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Medicover ABs (publ) styrelse har idag beslutat att genomföra en nyemission samt omedelbart återköpa 2 400 000 C-aktier.

Aktierna emitteras och återköps i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammen ”Planen 2017” respektive ”Planen 2018” för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, som godkändes av extra bolagsstämma den 31 mars 2017 respektive av årsstämma den 26 april 2018.

Nordea Bank Abp kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs om 0,2 EUR per aktie. Samtliga emitterade C-aktier kommer attt återköpas av Medicover AB (publ) för 0,2 EUR per aktie. Nyemissionen kommer att öka aktiekapitalet med 480 000 EUR.

Medicover AB (publ) kommer att inneha samtliga C-aktier i bolaget efter återköpet.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa framtida leverans av prestationsaktier i enlighet med incitamentsprogrammen Planen 2017 och Planen 2018 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning därav. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till deltagarna i programmet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director Corporate Communications & Investor Relations

073 366 6599
paula.treutiger@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 09.00 CEST.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera