Försäljningstrender till följd av lättnader av Covid-19 restriktioner

Medicover AB (publ) publicerar en uppdatering avseende försäljningstrender under maj månad och Covid-19 pandemins påverkan på bolaget samt informerar om omförhandlade låneavtal

Som tidigare kommunicerats påverkades nettoomsättningen under april månad till följd av regeringarnas Covid-19 restriktioner och begränsningar för allmänheten att röra sig fritt samt möjlighet att leverera vårdtjänster. Påverkan på nettoomsättningen i april månad var i linje med påverkan under andra halvan av mars.

Lättnaden av restriktioner i maj har lett till en snabbare återhämtning av Medicovers tjänster, inklusive elektiva tjänster, än vad som tidigare kommunicerats. I divisionerna har den dagliga försäljningsvolymen i slutet av maj återvänt till föregående års nivå i de flesta större verksamheterna på Medicovers större marknader.

Medicover förväntar sig att se en fortsatt positiv försäljningstrend i juni, en fortsatt förbättring under tredje kvartalet och en återgång till mer normaliserade nivåer under fjärde kvartalet 2020. Medicover bibehåller sina treåriga finansiella mål för 2020-2022.

Det råder en betydande osäkerhet när det gäller framtidsutsikterna för utvecklingen av Covid-19-pandemin vilket kan resultera i ytterligare regeringsåtgärder och restriktioner. Den väsentliga karaktären hos de tjänster som tillhandahålls av Medicover ger dock stöd för framtidsutsikterna.

Medicover har omförhandlat och ökat covenant nivåerna avseende den revolverande kreditfaciliteten, vilken uppgår till EUR 220 miljoner, med sina banker för att säkerställa ökad finansiell flexibilitet samt säkerställa efterlevnad även i ett mer utdraget scenario.

Specifika uppdateringar per Division:

Diagnostic Services:

  • Tyskland: Den dagliga försäljningen har återhämtat sig starkt under maj och dagliga försäljningsnivåer är i nivå med eller över föregående års nivå sedan mitten av maj.
  • Ukraina och Rumänien: Verksamheterna har återhämtat sig väl under andra halvan av maj med en stark uppåtgående trend sedan mitten av maj, och är i nivå med föregående års dagliga försäljningsnivåer i slutet av månaden.
  • Polen: En positiv återhämtning av efterfrågan har setts i maj, dock fortfarande under föregående års dagliga försäljningsnivåer i slutet av maj.

Healthcare Services:

  • Polen: Fee-For-Service aktiviteter har återhämtat sig väl, dock fortfarande under föregående års dagliga försäljningsnivåer. Den förbetalda integrerade vårdmodellen har i stort varit opåverkad under pandemin. Medicover har trots restriktionerna kunnat fortsätta leverera tjänster enligt medlemmarnas behov med hjälp av hög användning av Medicovers digitala vårdplattformar. Mödravård har varit opåverkad och för närvarande ses ökad efterfrågan.
  • Rumänien: Den förbetalda integrerade vårdmodellen ser en liknande trend som i Polen. Elektiva tjänster såg en positiv återhämtning under maj. Nivåerna för elektiva tjänster var dock fortfarande under föregående års dagliga försäljningsnivåer i slutet av maj.
  • Indien: Patientintagningar på sjukhusen ökade avsevärt under andra halvan i maj samtidigt som restriktioner lättades. Volymerna är fortfarande betydligt under föregående års nivåer eftersom vissa restriktioner fortfarande är i kraft i de stora metro-områdena.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of IR

0703033272
hanna.bjellquist@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 07.45 CEST.

This announcement may contain certain forward-looking statements and opinions. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and events and such statements and opinions pertaining to the future that, by example, contain wording such as “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “assumes”, “forecasts”, “intends”, “could”, “will”, “should”, “would”, “according to estimates”, “is of the opinion”, “may”, “plans”, “potential”, “predicts”, “projects”, “to the knowledge of” or similar expressions, which are intended to identify a statement as forward-looking. This applies, in particular, to statements and opinions in this announcement concerning the future financial returns, plans and expectations with respect to the business and management of Medicover, future growth and profitability and general economic and regulatory environment and other matters affecting Medicover. Forward-looking statements are based on current estimates and assumptions made according to the best of Medicover’s knowledge. Such forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and other factors that could cause the actual results, including Medicover’s cash flow, financial condition and results of operations, to differ materially from the results, or fail to meet expectations expressly or implicitly assumed or described in those statements or to turn out to be less favourable than the results expressly or implicitly assumed or described in those statements. Accordingly, prospective investors and other third parties should not place undue reliance on the forward-looking statements herein. Medicover can give no assurance regarding the future accuracy of the opinions set forth herein or as to the actual occurrence of any predicted developments.

In light of the risks, uncertainties and assumptions associated with forward-looking statements, it is possible that the future events mentioned in this announcement may not occur. Moreover, the forward-looking estimates and forecasts derived from third-party studies referred to in the announcement may prove to be inaccurate. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation, changes in general economic conditions, in particular economic conditions in the markets on which Medicover operates, changes affecting interest rate levels, changes affecting currency exchange rates, changes in competition levels, changes in laws and regulations, and occurrence of accidents or environmental damages.

The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and are subject to change without notice.

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och anställda till 28 800. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar: