Förvärven i Indien har slutförts

De tidigare annonserade förvärven av Medicover Healthcare Private Limited "Medicover Fertility India" och 22% av Sahrudaya Healthcare Private Limited "MaxCure", båda baserade i Indien har nu slutförts. Köpeskillingen för förvärven uppgår till 18,5 miljoner euro.

Medicover Fertilitys resultat och finansiella ställning kommer att konsolideras från 1 oktober 2017 och ägarandelen i Maxcure redovisas som andel i intresseföretag.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Corporate Communications & Investor Relations, Director

Tel: 0733-666599 Mail: paula.treutiger@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning och lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl. 10:30 CET.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera