Förvärvet av Neomedic slutfört

Report this content

Det tidigare annonserade förvärvet av Neomedic, en ledande sjukhusgrupp inom neonatologi och obstetrik i södra Polen, har slutförts.

Neomedic driver tre sjukhus med tillhörande öppenvårds- och primärvårdskliniker. Därtill driver Neomedic ett dagvårdscenter fokuserat på obstetrik. Neomedics första sjukhus grundades 2001 i Kraków och gruppen har sedan dess visat stark organisk tillväxt. 7 600 barn förlöstes under 2018.

Neomedic förvärvades för 70,5 miljoner euro och rapporterade en omsättning på 27,1 miljoner euro för 2018. Förvärvet kommer att bidra positivt till lönsamheten och inkluderat synergier, som förväntas bli realiserade inom 12 månader, motsvarar förvärvet en hög ensiffrig EBITDA-multipel. Förvärvet finansieras med befintliga kreditfaciliteter och förväntas bidra positivt till lönsamheten redan 2019. Förvärvet konsolideras från mitten av maj.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070-3033272
hanna.bjellquist@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 18.20 CEST.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2018, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och anställda till 20 970. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media