Inbjudan till media, investerare och analytiker för presentation av IFRS 16 restatement

Medicover (MCOV B) kommer att offentliggöra IFRS 16 restatement den 17 april kl. 08.00.

I samband med offentliggörandet kommer bolaget att hålla en telefonkonferens för media, finansanalytiker och investerare den 17 april kl. 14.30 CEST.

CFO Joe Ryan kommer att presentera samt svara på frågor.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida strax före telefonkonferensen.

För att deltaga i telefonkonferensen, vänligen ring in 10 minuter innan den börjar på:

Sverige: +46 (0) 850 692 185

Storbritannien: +44 (0) 2030 095 710

Tyskland: +49 (0) 6922 224 910

Kod: 5152879

För att lyssna på telefonkonferensen på webben använd länken nedan:

https://edge.media-server.com/m6/p/whbp6u3y

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

Tel: 0703-033 272
Mail: hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2018, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och anställda till 20 970. För mer information, besök www.medicover.com

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2019 uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och företaget hade 28 800 anställda. För mer information, besök www.medicover.com