Inbjudan till media, investerare och analytiker för presentation av Medicovers bokslutskommuniké för 2018

Medicovers (MCOV B) bokslutskommuniké för helåret 2018 kommer att offentliggöras den 15 februari kl. 08.00.

I samband med offentliggörandet kommer bolaget att hålla en telefonkonferens (på engelska) för media, finansanalytiker och investerare den 15 februari kl. 09.30.

CEO Fredrik Rågmark och CFO Joe Ryan kommer att presentera rapporten samt svara på frågor.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida strax före telefonkonferensen.

För att deltaga i telefonkonferensen, vänligen ring in 10 minuter innan den börjar på:

Sverige: +46 (0) 850 692 180

Storbritannien: +44 (0) 2071 928 000

Tyskland: +49 (0) 3022 1531 802

Kod: 3999895

För att lyssna på telefonkonferensen på webben använd länken nedan:

https://edge.media-server.com/m6/p/7822wi3g

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

Tel: 0703-033 272
Mail: hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com 

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com